Financování památek je možné získat hned z několika státních, regionálních, evropských a soukromých zdrojů

Státní zdroje

Ministerstvo kultury ČR - viz zde

Regionální zdroje

Středočeský kraj - viz zde

Evropské zdroje

Program Central Europe - viz zde

Integrovaný regionální operační program (IROP) - viz zde

Višegrádky fond - viz zde

Informační zdroje

Jako velmi dobrý zdroje informací se jeví protál Pro památky - viz zde