Průhonický park
Národní kulturní památka a součást památkové rezervace UNESCO

Historie lokality l Národní kulturní památka l Procházka parkem l Alpinum l Hrabě Silva-Tarouca l Dendrologická společnost l Informace pro návštěvníky


Součástí Botanického ústavu je Průhonický park s rozsáhlými sbírkami domácích i introdukovaných rostlin, o který pečuje samostatný útvar Správa Průhonického parku. 

V místech, kde se přirozený půvab členitého údolí Botiče snoubí s pestrostí lesních, lučních i skalních biotopů, založil r. 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca anglický přírodně krajinářský park, dnes známý jako Průhonický park. Jeho založení spadá do doby vrcholení přírodně krajinářského stylu ve vytváření parků.

Na 34. zasedání Mezivládního výboru pro světové dědictví UNESCO v Brazílii (srpen 2010) bylo potvrzeno, že Průhonický park, jedna z nejvzácnějších botanických zahrad a památek krajinářské architektury, je považován za součást světového dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Průhonický park je mezinárodními instancemi veden jako součást již zapsaného historického jádra Prahy, které je z tohoto důvodu považováno za statek světového dědictví o dvou částech: vlastní historické jádro Prahy a Průhonický park. Pražská památková rezervace je pod ochranou UNESCO již od roku 1992.

celý článek 


Pohled k zámku přes hladiny rybníků Průhonického parku. Foto © D. Püschel 
 


Samostatná internetová prezentace Průhonického parku