Hlavní stránka >> Menu >> Odkazy >> Projekty BU

Významné projekty

Uvedeny jsou významné projekty, na nichž se pracovníci Botanického ústavu AV ČR podíleli či stále podílejí. Projekty jsou řazeny chronologicky podle roku, v němž byla studie zahájena. Některá témata zarhnují navazující projekty.

2015

   
     

 

Památková obnova Podzámeckého alpina

     
Výsledek obrázku pro sortimenty dřevin pruhonicky park   Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění

2014

   
     
  Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků
     
 

Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)

     
  Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites
     
  Oheň v postglaciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoje lesů
     

2013

   
  Integrace experimentální a populační biologie pomocí nových metod v mezioborové problematice - cesta k excellenci s mladými vědci   
     

2012

   
  BIORAF: Centrum kompetence pro výzkum biorafinací
     
  Implementace vědy a výzkumu do výuky 
     
  LONGWOOD: Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu
     

2011

   
 

Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích

     
  Nový přístup pro monitorování, hodnocení toxicity a hodnocení rizik sinicových toxinů – použití pasivních vzorkovačů      
     

2009

   
  Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Česko-Saském Švýcarsku
     

2008

   
 

EPTOCOL: Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin na kontaminovaných půdách

     
  PRATIQUE - Enhacements of Pest Risk Analysis TechniQUes
     
 

Evropský výzkum života v extrémním prostředí
CAREX: Coordination Action for Research Activities on Life in EXtreme

     
  EU-PEARLS: nový výzkumný projekt EU koordinovaný UR Wageningen, zaměřený na vývoj nových plodin pro produkci a využívání přírodního kaučuku a latexu v Evropě          
     

2007

   
  Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard
Biological and climate diversity of the central part of the Svalbard Arctic archipelago    
     
  Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma
(polyfázický přístup)
     
  Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas
     
 
     

2005

   
  Inventarizace nepůvodních organismů v Evropě
DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe    
     

2004

   
  Zhodnocení globálních rizik ohrožujících evropskou biodiverzitu
ALARM - Assessing Large scale environmental Risk for biodiversity with tested Methods           
     

2002

   
  Rozmnožovací systémy jestřábníků a jejich odraz v populacích a evolučním potenciálu
     

2001

   
 

Digitalizace nejcennějších částí českých a moravských herbářových sbírek

     
  Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum – Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný
     
  Bolševník velkolepý: vytvoření strategie pro kontrolu invazního druhu
Giant Alien - Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe            
     

1998

   
  Odhalování diverzity a evolučních procesů u vodních rostlin
Na cestě k celosvětové monografii čeledi Potamogetonaceae
     
  Květena České republiky
Květena ČR jako naprosto základní pramen informací o rostlinách v ČR