Informace pro návštěvníky

 

OTEVŘENO DENNĚ
 
Leden 8:00 – 17:00 hod
Únor 8:00 – 17:00 hod
Březen 7:00 – 18:00 hod
Duben 7:00 – 19:00 hod
Květen
7:00 – 20:00 hod
Červen
7:00 – 20:00 hod
Červenec
7:00 – 20:00 hod
Srpen
7:00 – 20:00 hod
Září
7:00 – 20:00 hod
Říjen
7:00 – 19:00 hod
Listopad
8:00 – 17:00 hod
Prosinec
8:00 – 17:00 hod
 
 
VSTUPNÉ
 
Dospělí   50,- Kč
Děti (6-15 let), studenti, důchodci  30,- kč
Děti do 6 let, invalidé s doprovodem  zdarma
Poplatek za psa 10,- kč
Rodinné vstupné* 
130,- Kč
Celoroční vstupenka pro 1 osobu
600,- Kč
Celoroční vstupenka pro 1 osobu – snížené vstupné 
300,- Kč
Celoroční vstupenka pro 1 osobu se psem  
700,- Kč
Celoroční vstupenka pro 1 osobu se psem – snížené vstupné
  350,- Kč
Celoroční vstupenka rodinná*  
900,- Kč
Celoroční vstupenka rodinná* se psem 
1000,- Kč
 *rodinou pro účely vstupného se rozumí 2 dospělí s dětmi
 
PARKOVNÉ
 
Jednotná cena pro všechny druhy vozidel 30,- Kč/hod

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

EXPOZICE
 
„Průhonický zámek a park – dílo přírody a lidského ducha“ v pamětní síň zakladatele parku Arnošta Emanuela hraběte Silva Taroucy. Kromě této stálé expozice je veřejnosti přístupný Rytířský sál v době pořádaných akcí.
 
 
PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA
 
Možno objednat pro skupiny na Správě Průhonického parku (v jarních měsících s předstihem min. 14 dní). Prohlídka s odborným výkladem dendrologa ( 1 – 1,5 hod ) v ceně 500,- Kč za skupinu. Pokud Vám průvodce ve Vámi objednaném termínu můžeme poskytnout, obdržíte od nás obratem potvrzenou objednávku (mailem nebo písemně). Pokud Vaši objednávku nepotvrdíme nebo Vás jinak nevyrozumíme, průvodce poskytnout nemůžeme.
 
 
Objednávky
 
písemně na adrese: Botanický ústav AV ČR, Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice
 
telefonem či faxem: 267 750 346, email: