Tiskové zprávy - články

rok 2010
Evropa prohrává boj s vetřelci

 


 29. 6. 2010

Evropa prohrává boj s vetřelci

Britští farmáři hlásí škody ve výši téměř 4 miliardy euro ročně, němečtí 12 milionů, černomořští rybáři 17 milionů, rybáři v severním moři téměř 10 milionů. Lesní hospodáři obhlížejí desetitisíce hektarů lesů plné umírajících stromů, lékaři evidují milionové náklady na léčbu pacientů přicházejících s novými chorobami. Kdo je viníkem těchto ztrát? Vetřelci. Nepůvodní organismy* zabírající naši půdu, naše řeky i jezera a dokonce i evropská moře.

Čeští vědci z Botanického ústavu AV ČR se zapojili do mravenčí práce celoevropského projektu DAISIE, který v Evropě mapuje téměř 11 000 druhů nepůvodních organismů. Jen u nás k dnešnímu dni registrují více než 1300 nepůvodních rostlin a 500 druhů živočichů, což je čtvrtý největší počet v celé EU. Ukazuje se, že Evropa je vůči invazi cizích organismů mnohem zranitelnější, než se předpokládalo – a že k masovému rozšíření nežádoucího druhu stačí jen několik málo let.

Ekonomy škody způsobené vetřelci ohromují. Jen na území USA dosahují výše 120 miliard dolarů ročně – to je desetkrát více, než kolik činí rozpočet vesmírné agentury NASA a šestkrát více, než kolik by stál let na Mars! Celkové škody způsobené nepůvodními organismy v Evropě nejsou detailně vyčísleny, minimální odhad překračuje hodnotu 13 miliard euro ročně.

Náročná práce českých biologů má jednoznačný závěr – obrana před zavlečenými organismy nám ušetří miliardy korun. Pokud rychle nezasáhneme změní se naše země, podle tradice oplývající mlékem a strdím, v kolonii agresivních plevelů.

Před vědci z Botanického ústavu AV ČR nyní stojí životně důležitý úkol – zjistit, jak zastavit probíhající invazi vetřelců a zabránit pronikání nových.

Vysvětlivky:
* Za nepůvodní je považován takový organismus, který se v daném místě dříve nevyskytoval a byl tam zavlečen člověkem - úmyslně i neúmyslně.

 

Kontakt:
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
tel. 271 015 266
email:

 

Příklady invazních druhů živočichů, které v Evropě ovlivňují fungování ekosystémů
 rak červený (Procambarus clarkii) želva nádherná (Trachemys scripta elegans)
 opuncie mexická (Opuntia maxima) ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
   
potkan obecný (Rattus norvegicus) proniknutí potkana do Evropy vedlo k morové epidemii, která zdecimovala středověkou Evropu
foto (c) Tom Murray 2008
trnovník akát (Robinia pseudoacacia) - přistěhovalec z Ameriky, který postupně vytlačuje evropské dřeviny
zdroj: Wikipedia
 

Tisková zpráva (PDF)