Přednášky a semináře

 

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích
Program seminářů Taxonomického oddělení - 2014

Program ke stažení

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Brně
 

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Třeboni

http://www.butbn.cas.cz/

 

Přednášky a semináře katedry botaniky PřF UK

http://botany.natur.cuni.cz/

 

Přednášky a semináře katedry experimentální biologie rostlin PřF UK

https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin/seminare-1
 

Přednáškový cyklus České botanické společnosti

http://www.natur.cuni.cz/CBS/index.php/Main/Prednasky