Průhoníček - podniková lesní mateřská škola

1. dubna 2014 byl zahájen provoz Podnikové lesní mateřské školy v Průhonickém parku. Více informací najdete na

http://www.esfcr.cz/projekty/pruhonicek-podnikova-lesni-materska-skolka-botanickeho

Školku vede Mgr. Olga Brožová, e-mail mobil 606 223 154.

Mobil do školky je 727 805 952

Ve školce jsou zaměstnány následující pedagožky

Mgr. Věra Křapáčková - e-mail

Mgr. Lenka Koukolová - e-mail

Eliška Svobodová - e-mail

O školce vyšel následující článek zde

http://www.esfcr.cz/projekty/pruhonicek-aneb-firemni-skolka-v-lese

Po administrativní stránce se o projekt "Průhoníček - Podniková lesní mateřská školka Botanického ústavu AV ČR v Průhonickém parku" podpořený z OP LZZ (reg. č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00012) stará Grantová skupina vedená Mgr. Martinem Petrtýlem, e-mail , tel. 271 015 174 nebo 608 176 370. Realizace projektu skončí 30.9.2015. Celková dotace tohoto projektu činí 1 237 176 Kč a bude s největší pravděpdoobností do konce roku 2015 zcela vyčerpána.

Na rozšíření školky se podařilo získat i dotaci z OP ŽP, z jehož prostředků bude rozšířeno zázemí o tzv. jurty a další vybavení. Dotace činí necelý 1 mil. Kč a musí být vyčerpána do konce roku 2015. Díky rozšíření se zvýší celková kapacita školky a sníží náklady včetně školkovného.

Pakliže uvažujete o využití služeb školky nebo o navázání jakéhokoliv druhu spolupráce, neváhejte se přednostně obracet na Mgr. Brožovou, eventuálně na Mgr. Petrtýla (viz kontakty výše).

Aktuálně probíhá příprava registrace školky do příslušných registrů (MPSV, MŠMT), které umožní získat další prostředky na její fungování/provoz. Taktéž sledujeme další zdroje financování, které by např. mohly rozšířit rozsah služeb i na mladší děti, než tomu je doposud (zatím od 2 let věku).

AV ČR podporuje všechny rodiče s alespoň kumulativním 1/2 úvazkem v ústavech AV ČR a to snížením standardního školkovného o 2/3 na 1/3, což aktuálně činí slevu 2600Kč na 1300Kč a od října 2015 slevu 3933Kč na 1967Kč (stav k 11.6.2015).

Aktuální ceník školky bude vyvěšen na intranetu zde http://old.ibot.cas.cz/prikazy_reditele