Paleoekologická laboratoř

Paleoekologická laboratoř zpracovává vzorky pro makrozbytkové a palynologické analýzy. Je umístěna v budově na Poříčí 3b v Brně a slouží pracovníkům Botanického ústavu při řešení výzkumných projektů. Laboratoř je součástí Společného pracoviště BÚ a Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, jejíž studenti a zaměstnanci laboratoř také využívají v rámci platných pravidel.

Metoda zpracování palynologických vzorků  je dána typem vzorku (povrchový vzorek, humolit bez minerální složky, humolit s minerální složkou, recentní pyl atd.). Vzorky jsou zpracovávané metodami chemických preparací dle běžně používaných metodik. Příprava vzorků pro makrozbytkovou analýzu probíhá vyplavováním přes soustavu sít, výběrem makrozbytků a jejich konzervací. Navazujícím vědeckým zázemím umožňujícím determinaci objektů ve vzorcích jsou Referenční sbírka srovnávacích pylových preparátů a Sbírka semen a plodů.

Pro externí zájemce nabízí laboratoř zpracování vzorků pro palynologickou analýzu. Jde o službu na fakturu podle platného cenového výměru. Ceny se pohybují přibližně mezi 170 a 200 Kč za vzorek. Zájemci nechť prosím kontaktují R. Hédla na telefonu 543211562 nebo e‑mailu