Organizační struktura Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

 
Ředitel
Doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Zástupci ředitele pro vědecká pracoviště Průhonice, Třeboň a Brno - viz dále

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
Ing. Stanislav Šanda

Sekretariát ředitele
Magdalena Doksanská
Radka Staňová

Vědecký tajemník
Mgr. Tereza Chýlová

Zástupce vědeckého tajemníka
Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

Hlavní projektový manažer
Mgr. Martin Petrtýl
 

Dozorčí rada
 

Předseda  
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda  
RNDr. Jan Štěpánek, CSc.         Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Členové  
Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D.
Ing. Eva Tylová
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno
Společnost pro trvale udržitelný život, Praha

 

 

 

 

 


 

Rada pracoviště

Předseda  
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Místopředseda  
Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Členové  
Doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
Dr. Jan Jansa
Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. 
Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK, Praha
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 - Krč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

 


 
 

 

 

 

 

 

Časopis Folia Geobotanica

Redaktoři  
Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc.
 
Botanický ústav AV ČR, Průhonice (vedoucí redaktor, ekologie)
Botanický ústav AV ČR, Průhonice (vedoucí redaktor, systematika)
 
Kompletní redakční rada časopisu                           

 

  

 

 

 

VĚDECKÉ PRACOVIŠTĚ PRŮHONICE

Zástupce ředitele pro vědecké pracoviště Průhonice
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
 


Taxonomické oddělení
Vedoucí
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Zástupce vedoucího
RNDr. Jitka Štěpánková, CSc.

 
Oddělení populační ekologie
Vedoucí
Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Zástupce vedoucího
RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.


Oddělení genetické ekologie
Vedoucí
Doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.


Oddělení ekologie invazí

Vedoucí
Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Zástupce vedoucího
RNDr. Lenka Moravcová, CSc.


Oddělení mykorhizních symbióz a optická laboratoř

Vedoucí
Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.


Oddělení GIS a DPZ
Vedoucí
Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.


Odddělení průtokové cytometrie

Vedoucí
Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.


Pokusná zahrada
Vedoucí

Ing. Miroslav Chmelař


Analytická laboratoř a laboratoř isozymových analýz
 

Vedoucí
Ing. Ivana Plačková


Laboratoř analýzy DNA
Vedoucí

Dr. Judith Fehrer


Laboratoř populační genetiky
Vedoucí

Mgr. Karol Krak, Ph.D.


Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie
Vedoucí

Dr. Alexander Beliaev

 


VĚDECKÉ PRACOVIŠTĚ TŘEBOŇ

Zástupce ředitele pro vědecké pracoviště Třeboň
Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
 

Sekretariát
Romana Hulíková
Markéta Poslová
 

Centrum pro algologii
Vedoucí
RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.

Zástupce vedoucího
Mgr. Jana Kvíderová, Ph.D.


Oddělení funkční ekologie
Vedoucí
Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.


Analytická laboratoř Třeboň
Vedoucí

Hana Strusková


Technické oddělení Třeboň
Vedoucí
Karel Hubáček

 

VĚDECKÉ PRACOVIŠTĚ BRNO

Zástupce ředitele pro vědecké pracoviště Brno
Ing. Eliška Maršálková PhD.


Oddělení vegetační ekologie

Vedoucí
Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.

Zástupce vedoucího
Péter Szabó, Ph.D.

Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Vedoucí
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

 

Středisko vědeckých informací

Vedoucí – Hlavní knihovna Průhonice
Helena Zbuzková

Pobočka střediska vědeckých informací v Třeboni
Marie Kalátová

Herbář PRA

Vedoucí
RNDr. Jan Štěpánek, CSc.

 

ÚTVARY ŘÍZENÉ ZÁSTUPCEM ŘEDITELE PRO EKONOMIKU A PROVOZ

Oddělení investičních akcí a správy majetku, Kvilda
Vedoucí 
Jan Skála

Pracovní skupina Správa majetku
Vedoucí
Eva Vašnovská


Oddělení technických služeb pro pracoviště Průhonice a autodopravy
Vedoucí 
Rostislav Šimeček

Pracovní skupina dopravy a údržby
Vedoucí
Miloslav Benda


Oddělení informačních technologií
Vedoucí

Jana Vojířová


Ekonomicko-personální úsek

Vedoucí
Ing. Jaroslav Novotný

Oddělení ekonomiky práce
Vedoucí
Ing. Hana Janderová

Oddělení finanční účtárny
Vedoucí
Alena Dubovská


Konferenční a společenské centrum

Vedoucí
Ing. Tereza Rozehnalová


Dětská skupina

Vedoucí
Mgr. Olga Brožová


Oddělení pro jinou činnost

Vedoucí
Ing. Ivan Staňa

 

Správa Průhonického parku a genofondové sbírky

Vedoucí
Ing. Ivan Staňa

Oddělení Průhonický park I. (Park)
Vedoucí
František Zicha

Oddělení Průhonický park II. (Obora)
Vedoucí
Lukáš Janura

Oddělení genofondové sbírky
Vedoucí
RNDr. Pavel Sekerka

Oddělení Alpinum
Vedoucí
Ing. Lukáš Hrdinka

Oddělení pro propagaci a vztahy s veřejností
Vedoucí
Ing. Barbora Kačmáčková