Dokumenty Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

 

Oficiální dokumenty Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Zřizovací listina BÚ AV ČR, v. v. i.
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině BÚ AV ČR, v. v. i.
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině BÚ AV ČR, v. v. i.

 Výroční zprávy
2005
2006
2007  / 2007 – účetní závěrka včetně auditu
2008  / 2008 - účetní závěrka včetně auditu 
2009  / 2009 - účetní závěrka včetně auditu
2010  / 2010 - účetní závěrka včetně auditu
2011  / 2011 - účetní závěrka včetně auditu
2
012  / 2012 - účetní závěrka včetně auditu
2
013  / 2013 - účetní závěrka včetně auditu
2
014  / 2014 - účetní závěrka včetně auditu

Další veřejné listiny

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace

Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Ekonomicko-personálního úseku
adresa: Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel. 271 015 239
e-mail:

Výroční zprávy o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

 

Stanoviska Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Stanoviska Botanického ústavu k věcem veřejným

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava
Vyjádření ke stavbě lanovky a lyžařského areálu v oblasti Pece pod Sněžkou

Vyjádření k problematice lesních porostů 1. zóny NP Šumava
Vyjádření k asanačním zásahům v 1. zóně č. 58 – Prameny Vltavy

Ostatní stanoviska

Pravidla pro sběr biologického materiálu
Etický kodex pracovníků Akademie věd ČR