Návštěvnické centrum Průhonického parku

Návštěvnické centrum představuje nově zrekonstruovaný prostor v Průhonickém zámku. Vstup je přímo z Velkého nádvoří zámku, celková plocha sálu je 63 m² s kapacitou je 50 osob. Slouží k využití jako přednáškový sál, zasedací místnost k pořádání firemních akcí, konferencí, workshopů a dalších prezentací.

Vybavení

  • možnost videoprojekce (projektor InFocus LP 600) z nosičů CD, DVD a pamětových karet připojených pomocí USB, možnost ozvučení
  • plochy pro prezentaci - závěsné nástěnné plochy
  • vodorovné prosklené vitríny, 3ks (plocha cca 3m²)
  • možnost přípravy malého občerstvení
  • různé stolové uspořádání

Ceny za pronájem : 5 000 Kč/den, 1 000 Kč/hod
Pro účastníky akcí v Návštěvnickém centru nabízíme možnost prohlídky parku s průvodcem.

Pamětní síň Arnošta E. Silva-Taroucy

V přízemí zámku na Malém nádvoří se nachází pamětní síň věnovaná zakladateli Průhonického parku a zámku hraběti Arnoštu Emanuelovi Silva-Taroucovi. Součástí trvalé expozice je historie lokality, vliv majitelů a její další utváření během 20. století. Jsou zde rovněž vystaveny dobové fotografie interiéru zámku. Při vstupu do Průhonického parku si lze zakoupit knihu, která detailně popisuje tuto expozici včetně vybraných historických fotografií.

Následující předměty a publikace je možno zakoupit při vstupu do Průhonického parku

  • CDs s informacemi o Průhonickém parku, zámku a Botanickém ústavu AV ČR s množstvím fotografií a obrázků exteriérů zámku a vědeckým výzkumem v Botanickém ústavu. Toto CD rovněž obsahuje krátký film na výše uvedené téma. 
  • Texty z výstavy  o hraběti A. E. Silva-Tarouca probíhající v pamětní síni včetně historických fotografií.
  • Pohlednice a mapy Průhonického parku
  • Vědecké publikace
  • Suvenýry

Kontakt a další informace

Sekretariát ředitele
telefon: +420 271 015 233
email:

Správa parku
telefon +420 271 015 282
email:

Oddělení pro styk s veřejností
telefon: +420 271 015 153, 602 305 616
email: