Nadace Český literární fond nabízí možnost získání vědeckého cestovního stipendia pro osoby do věku 35 let

Odkaz na výzvu je zde http://www.nclf.cz/cz/nadacni-program-pro-rok-2015.html.

Podpora je max. 7.000Kč měsíčně max. na 6 měsíců (suma 42.000Kč). Jedná se tedy spíše o menší zdroj, ke kterému je nutno předpokládat, že najdete i jiné zdroje financování.

Termíny podání žádostí o cestovní grant jsou pátek 27. 3. 2015  a  pátek 11. 9. 2015

Formulář je v příloze v editovatelné formě, další (pdf) lze najít zde http://www.nclf.cz/cz/formulare-zadosti.html