Program COST-CZ

COST CZ úzce souvisí s celoevropským vědeckým programem COST. Program COST-CZ má za úkol pomoci českým účastníkům jednotlivých evropských COST akcí s realizací jejich záměrů, neboť COST samotný tyto jednotlivé aktivity přímo nepodporuje a pokrývá pouze koordinační náklady (setkávání jednotlivých účastníků, vedení akcí). Seznam aktuálně registrovaných akcí je zde. Nové akce lze také registrovat v rámci aktuální výzvy zde s termínem podání návrhů do 24. března 2015. Pokud již v kaci nejste, je pro Vás česká výzva aktuálně bezpředmětná.

T:17.3.2015 v 10:00,

Program EUPRO II

EUPRO II je program určený na pomoc s podporou vědecké obci v ČR s poskytováním relevantních, zejména dotačních/grantových informací. Není přímo určen na vědeckou činnost samotnou. My (Botanický ústav) spolu s naším bdoucím partnerem, Mikrobiologickým ústavem AV ČR aktuálně připravujeme vlastní návrh na podporu. Mj. chceme za podpory tohoto dotačního titulu vytvořit kvalitnější a přehlednější webové stránky, které by Vám co nejlépe sloužili při vyhledávání vhodné podpory. Uvítáme, když budete mít jakékoliv nápady na to, co bychom měli pro Vás umět dělat  (zasílejte na můj e-mail ).

T:10.3.2015 v 10:00,

Program EUREKA CZ

je podobně jako COST-CZ zaměřen na podporu projektů, které získaly statut projektu EUREKA v rámci mezinárodního programu EUREKA. Je určen na podporu vzájemné spolupráce malých a středních podniků členských zemí a dalších zemí světa s výzkumnými organizacemi. Opět je tedy nutné vyhodnotit, zda v programu EUREKA již fungujete. Kontaktní osobou pro ČR v tomto programu je pan Josef Martinec, Národní projektový koordinátor, "> z MŠMT, tel. 257 193 512.

T:10.3.2015, 

INGO II T:10.3.2015 v 10:00 a

KONTAKT II (USA a Rusko) T: 13.3.2015 v 10:00.