Mobility s Polskem

Webový odkaz

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych-2

Vlastní výzva

http://www.msmt.cz/file/35100_1_1/

Termín podání

10.6.2015

Termín trvání projektů

Nejdřív od 1.1.2016

Nejpozději do 31.12.2017

Vědní oblasti

všechny

Dotace

Max. 100.000/rok (tj. max. 200.000 za 2 roky řešení)

Na

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Limity

1 cesta do Polska = max. 15.000Kč

1 cesta z Polska do ČR – pro pol. vědce max. 2.000Kč na ubytování, stravné a kapesné, resp. 30.000Kč na měsíc, resp. od 16. dne = 1.000Kč/den. Pravidla dle zákona (cestovné, diety) se užívají v případě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi zaměstnavateli, jinak se mohou použít vlastní pravidla.

Podmínky

Projekty se podávají v ČR a POL současně

V ČR česky (vyjma určených angl. polí)

Více žadatelů na straně ČR = vyplnění fin. formuláře „Rozpočet projektu“ zvlášť po partnerech a dohromady za celé konsorcium/tým

Formuláře

Souhlas se zpracováním os. údajů. Podepisuje každý člen českého týmu

CV předkládá každý člen českého týmu

Odeslání

Elektronicky na e-mail (do 10.6.2015 do 24:00)

I písemně – 2 výtisky (podpis řešitele i statutární orgánu a to včetně partnerů) – razítko pošty z 10.6.2014, doporučeně odesláno

Adresa 

PhDr. Jakub Čeněk (k rukám)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 - Malá Strana

Na obálce

               „MOBILITY - Polsko 2016-2017 - NEOTEVÍRAT“

V obálce

               Vždy jen 1 návrh (2 výtisky)

 

Kontaktní osoba pro české řešitele

PhDr. Jakub Čeněk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor podpory výzkumu a vývoje

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 558

E-mail:

 

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele

Maria Klimkiewicz

Ministry of Science and Higher Education

Department of Strategy

20 Hoża St.

00-529 Warszawa

POLAND

Tel.: +48 22 5017 852

E-mail:

Fax: +48 22 628 97 13

Web: www.mnisw.gov.pl