Mobility Egypt (AV ČR)

web

http://int.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0041.html

Vlastní výzva

http://int.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/zho/news_files/ASRT_Call_16-18.pdf

Termín podání

29.5.2014 24:00

Interní (BÚ AV ČR) – 15.5.2015

Termín trvání projektů

Nejdřív od 1.1.2016

Nejpozději do 31.12.2018

Formulář

http://int.avcr.cz/news_files/ASRT_Proposal_16-18.docx

Žádost psát buď anglicky nebo česky

Vědní oblasti

               Neomezeno

Cíle

               Zlepšit vědeckou spolupráci

               Stimulovat účast mladých vědců a studentů

               Ustavit nové kontakty do budoucna pro kolaborativní projekty v rámci evropských či národních výzev/agentur

Limity

Na pracovníky AV ČR, a/či studenty na DPP/DPČ

Na pracovníky ASRT v Egyptě či jiné vzdělávací a výzkumné instituce uznávané ze strany ASRT

Max. kvóta pro výměnu jsou 30dnů na projekt a rok na každou stranu (jeden pobyt max. 30. dnů na obou stranách za rok)

Podat lze více žádostí jedním řešitelem, jen jedna ale může být podpořena. Lze opakovaně podat dřív nepodpořenou žádost.

Způsobilé náklady

Pro egyptskou stranu

Stravné a kapesné budou podle zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce (v roce 2015 = 546Kč/den/osobu)

               Ubytování max. 1600Kč/den/osobu

               Cestovné partnerů po ČR vyjma cesty z místa ubytování na české pracoviště a zpět

Pro českou stranu egyptská strana pokryje

Diety 120 EGP (406 CZK)

ubytování ve vhodném hotelu

cestovné po Egyptě

Pro českou stranu AV ČR z této podpory NEPOKRYJE

Mezinárodní dopravu do Egypta a zpět – nutno si zajistit prostředky z rozpočtu samotných ústavů

Očekávaná doba vyhlášení výsledků

21.12.2015

Odeslání

Elektronicky na e-mail (do 29.5.2015 do 24:00) – nemusí být podepsaná

I písemně s nápisem partnerské země (zkratka) a partnerské organizace (zkratka) -  výběrové řízení 2016-2018

v obálce

1 kopie žádosti - podepsaná, s razítkem, nesešitá, jednostranně vytištěná – lze doručit poštou s razítkem nejpozději dne 29.5.2015 nebo osobně pí Pazourkové na AV ČR. 

Adresa na obálce

Mgr. Dana Pazourková

Division of International Cooperation

The Czech Academy of Sciences

Národní 1009/3

117 20 Praha 1

Česká republika

Přípis na obálce

„Egypt/ASRT – Selection Process 2016-2018“