Hlavní stránka >> Menu >> Intranet >> Grantová skupina >> Výzvy >> MŠMT Výzvy v VaVaI >> Mobility Argentina

Argentina

Webový odkaz

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-argentinskych-3

Vlastní výzva

http://www.msmt.cz/file/35099_1_1/

Termín podání

              10.6.2015

Termín trvání projektů

Nejdřív od 1.1.2016

Nejpozději do 31.12.2017

Vědní oblasti

               a. informační a komunikační technologie;

              b. přírodní vědy a biotechnologie;

              c. nové materiály a nanotechnologie;

              d. lékařské vědy (včetně farmaceutických věd);

              e. výzkum klimatu a životního prostředí.

Dotace

               Max. 160.000/rok (tj. max. 320.000 za 2 roky řešení)

               Na

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Limity

1 cesta do Argentiny = max. 50.000Kč

1 cesta z Argentiny do ČR – pro arg. vědce max. 2.000Kč na ubytování, stravné a kapesné, resp. 30.000Kč na měsíc. Pravidla dle zákona (cestovné, diety) se užívají v případě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi zaměstnavateli, jinak se mohou použít vlastní pravidla.

Podmínky

               Projekty se podávají v ČR a ARG současně

               V ČR česky (vyjma určených angl. polí)

               Více žadatelů na straně ČR = vyplnění fin. formuláře „Rozpočet projektu“               zvlášť po partnerech a dohromady za celé konsorcium/tým

Formuláře

               Souhlas se zpracováním os. údajů. Podepisuje každý člen českého týmu

               CV předkládá každý člen českého týmu

Odeslání

              Elektronicky na e-mail (do 10.6.2015 do               24:00)

               I písemně – 2 výtisky (podpis řešitele i statutární orgánu a to včetně partnerů)               – razítko pošty z 10.6.2014, doporučeně odesláno

Adresa 

               Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

              Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

              Karmelitská 7

              118 12 Praha 1 - Malá Strana

Na obálce

               „MOBILITY - Argentina 2016-2017 - NEOTEVÍRAT“

V obálce

               Vždy jen 1 návrh (2 výtisky)

Kontaktní osoba pro české řešitele

PhDr. Jakub Čeněk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 558

e-mail:

www.msmt.cz

 

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele

Lic. Micaela Bomba

Asistencia Técnica- Área Bilateral

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales

Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación Productiva.

Tel: (5411)  4899-5000 int. 4116

Fax: (5411) 4891-8460

www.mincyt.gob.ar