Hlavní stránka >> Záložky >> Lidé


PublikaceProjekty

RNDr. Pavel Babica PhD.


Funkce:
Funkce:
E-mail:
Pevná linka: 530506748
Oddělení: Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Web:
Životopis:


<b><font face="arial" size="4">RNDr. Pavel Babica, Ph.D. </font></b>

<b>Narozen: </b><br>
1978, Kroměříž, Česká republika

<b>Zaměstnavatel:</b><br>
Botanický ústav AV ČR, v.v.i
Odd. experimentální fykologie a ekotoxikologie
Lidická 25/27
CZ60200 Brno, Česká republika
Tel.: +420 530 506 748
E-mail:


<b>Vzdělání: </b>
<ul>
<li>2006 - Ph.D. v oboru Chemie životního prostředí (Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta)</li>
<li>2005 - RNDr. v oboru ekotoxikologie (Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta)</li>
<li>2002 - Mgr. v oboru ekotoxikologie (2002, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta)</li>
</ul>

<b>Zaměstnání:</b>
<ul>
<li>2003-dnes - vědecký pracovník, Botanický ústav AV ČR, Odd. experimentální fykologie a ekotoxikologie </li>
<li>2006-2010 - hostující vědecký pracovník, Michigan State University, Dept. Pediatrics and Human Development & Food Safety and Toxicology Center, East Lansing, MI, USA</li>
<li>2012-dnes - junior researcher, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno</li></ul>

<b>Projekty: </b>
<ul>
<li>2012-2014 - Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií (MŠMT Kontakt II, hlavní řešitel)</li>
<li>2012 - Nové metody pro sledování nebezpečných kontaminantů pitných vod - sinicových toxinů (Projekt Nadace Tomáše Bati, hlavní řešitel)</li>
<li>2011-2013 - A novel approach for monitoring, toxicity evaluation and risk assessment of cyanobacterial toxins – a use of passive samplers (SoMoPro 2SGA2858, hlavní řešitel)</li>
<li>2008-2010 - Tumor promotional mechanisms of cyanobacterial metabolites (GAČR 524/08/0496, podíl na řešení)</li>
<li>2006-2010 - Epigenetic toxicity of polyaromatic hydrocarbons (NIEHS R01 ES013268-01A2, post-doktorální vědecký pracovník, Michigan State University)</li>
<li>2004-2006 - Toxic cyanobacteria in the Czech Republic (GAAV KJB6005411, podíl na řešení)</li>
<li>2003-2005 - Strategies for Microcystis sp. overwintering - signal function of microcystin? (GAČR 206/03/1215, 2003-2005, podíl na řešení)</li>
<li>2004 - Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí (FRVS TO G4 545/2004, hlavní řešitel)</li>
</ul>

<b>Publikace:</b> <br>
Autor nebo spoluautor 31 vědeckých článků publikovaných v JCR-SCI časopisech, 6 článků v recenzovaných neimpaktovaných časopisech, 2 knižních kapitol, 1 užitného vzoru, 3 popularizačních článků, 2 technických zpráv, více jak 100 konferenčních příspěvků. <br>
Celková citovanost dle WOS (údaje k 24.10.2014):<br>
502 citací (456 bez autocitací), průměrná citovanost 16,2 citací/článek, h-index 15.
Starší významné publikace před rokem 2004:
Jancula, D., Strakova, L., Sadilek, J., Marsalek, B., Babica, P. (2014): Survey of cyanobacterial toxins in the Czech water reservoirs – the first observation of neurotoxic saxitoxins. Environmental Science and Pollution Research 21(13):8006-8015 Smutná, M., Babica, P., Jarque, S., Hilscherova, K., Haeba, M., Blaha, L. (2014): Acute, chronic and reproduction toxicity of complex cyanobacterial blooms to Daphnia magna and the role of microcystins. Toxicon 79:11-18 Jancula, D., Marsalek, B., Babica, P. (2014):: Photodynamic effects of 31 different phthalocyanines on human keratinocyte cell line HaCaT. Chemosphere 93(6):870-874 Osgood, R.O., Upham, B. L., Hill, T., Helms, K. L., Velmurugan, K., Babica, P., Bauer, A.K. (2014): Polycyclic aromatic hydrocarbon-induced signaling events relevant to inflammation and tumorigenesis in lung cells are dependent on molecular structure . PLoS ONE 8(6): e65150 Novakova, K., Bláha, L., Babica, P. (2012): Tumor promoting effects of cyanobacterial extracts are potentiated by anthropogenic contaminants – Evidence from in vitro study. Chemosphere 89 (1):30-37 Bártová, K., Hilscherova, K., Babica, P., Marsalek, B., Blaha, L. (2011): Effects of microcystin and complex cyanobacterial samples on growth and oxidative stress paramaters in green alga Pseudokirchneriella subcapitata and comparison with the effects of model oxidative stressor, herbicide paraquat. Environmental Toxicology 26(6):641–648 Bártová, K., Hilscherová, K., Babica, P., Maršálek, B.(2011): Extract of Microcystis water bloom affects cellular differentiation in filamentous cyanobacterium Trichormus variabilis (Nostocales, Cyanobacteria). Journal of Applied Phycology 23(6): 967-973 Nováková, K., Babica, P., Adamovský, O., Bláha, L. (2011): Modulation of gap-junctional intercellular communication by a series of cyanobacterial samples from nature and laboratory cultures. Toxicon 58:76-84 Upham, B., Park, J.S., Babica, P., Sovadinova, I., Rummel, A., Trosko, J., Hirose, A., Hasegawa, R., Kanno, J. & Sai, K. (2009): Structure-Activity-Dependent Regulation Of Cell Communication By Perfluorinated Fatty Acids Using in vivo And in vitro Model Systems. Environmental Health Perspectives 117(4):545-551 Upham, B., Blaha, L., Babica, P., Park, J.S., Sovadinova, I., Pudrith, C., Rummel, A., Weis, L.,Sai, K., Tithof, P., Guzvic, M., Vondracek, J., Machala, M. & Trosko, J. (2008): Tumor promoting properties of a cigarette smoke prevalent polycyclic aromatic hydrocarbon as indicated by the inhibition of gap junctional intercellular communication via phosphatidylcholine-specific phospholipase C. Cancer Science 99(4):696-705 Babica, P., Kohoutek, J., Bláha, L., Adamovský, O. & Maršálek, B. (2006): Evaluation of extraction approaches linked with ELISA and HPLC for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with different organic material content. Analytical and Bioanalytical Chemistry 385(8): 1545-1551 Babica, P., Bláha, L. & Maršálek, B. (2006): Exploring the natural role of microcystins - a review of effects on photoautotrophic organisms. Journal of Phycology 42(1):9-20 Babica, P., Bláha, L. & Maršálek, B. (2005): Removal of microcystins by phototrophic biofilms – a microcosm study. Environmental Science and Pollution Research 12(6):369-374