Hlavní stránka >> Záložky >> Lidé


PublikaceProjekty

Mgr. Josef Brůna


Funkce:
Funkce:
E-mail:
Pevná linka: 271015207
Oddělení: Oddělení GIS a DPZ
Web: Osobní www stránka
Životopis:


Datum narození: 11. 7. 1984

Projekty
2014 - 2017 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. hlavní řešitel: Jana Müllerová. TAČR TA04020455.

2014 - 2018 Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS), hlavní řešitel Milan Chytrý. GAČR GB14-36079G.

2012 - 2014 Volně žijící kopytníci a jejich vliv na vegetaci v opuštěné krajině, hlavní řešitel Eva Horčičková, Financováno GAUK 630112.

2010 - 2014 Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy, hlavní řešitel T. Herben, Financováno GAČR 504/10/0843.

2010 - 2012 Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin, hlavní řešitel Josef Brůna, Financováno GAUK 20310.

2009 - 2010 Podíl na projektu Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model, hlavní řešitel J. Wild. Financováno MŽP SP/2D2/111/08.

2006 - 2008 Podíl na projektu Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině, hlavní řešitel T. Herben. Financováno GAČR (Projekt 526/06/0818).


Vzdělání:
2009 - dosud PřF UK v Praze, doktorské studium, obor Environmentální vědy, téma doktorského projektu: Využití dat dálkového průzkumu země pro sledování dlouhodobé dynamiky vegetace na krajinném měřítku

2007 - 2009 PřF UK v Praze, magisterské studium, obor Ochrana životního prostředí, zakončeno obhajobou diplomové práce: Modelování změn krajinného pokryvu s využitím série leteckých snímků (školitel J. Vojta)
I -VI 2008 Studium na Aarhuské univerzitě, Dánsko, program Environmental Studies zakončeno obhajobou semestrální práce: “Eco-houses” 3 different approaches to eco-houses close to Aarhus (Denmark)

2004 - 2007 PřF UK v Praze, bakalářské studium, obor Ochrana životního prostředí, zakončeno obhajobou bakalářské práce: Využití GIS pro posouzení změny krajinného pokryvu
na modelovém území v Doupovských horách (školitel J. Vojta)

1998 - 2004 Gymnázium Jana Nerudy – Přírodní vědy

Osobní stránka:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/lide/doktorandi/mgr.-josef-bruna-1

Publikace s IF:
J. Brůna, J. Wild, M. Svoboda et al. (2013) Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents, 294-306. In Forest Ecology and Management 305. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.06.017

Čada, V., Brůna, J., Svoboda, M., Wild, J. Dynamika hosrkých smrčin na Śumavě. Živa 5/2013.

Vojta J.,Brůna J., Kubát M., Drhovská L.(2012) Případová studie: Doupovské hory – biodiverzita vs. velkoplošná sukcese. In: Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, část Případové studie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

Brůna, J. (2012) Use of high resolution remote sensing data for modelling of tree dispersal. in Modelling Forest Ecosystems - Concepts, Data and Application Proceedings of the COST FP0603 Spring School, May 9th - 13th, 2011, Kaprun, Austria. Eds: Pötzelsberger, Mäkelä, Hasenauer, Mohren, Palahí, Tomé. Universität f. Bodenkultur, Wien. ISBN 978-3-900962-98-2.

Zajíčková, L., Brůna, J., Vojta, J., Kopecký, M., Klagová, Z. (2011) Od zemědělské krajiny k novodobým pralesům. Živa 4/2011

Brůna, J. (2010) Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků. Sborník z konference SGP 2010. Arcadata, Praha ISBN 978–80–904450–3–1, 80-87.

Brůna (2009) PEMZOK - Prostorově explicitní model zarůstání opuštěné krajiny (software) 1.0.1.5 http://sites.google.com/site/pemzok/home
Starší významné publikace před rokem 2004: