Hlavní stránka >> Záložky >> Lidé


PublikaceProjekty

Mgr. Jan Altman PhD.


Funkce:
Funkce:
E-mail:
Pevná linka: 384721156, l. 356, 391
Oddělení: Oddělení funkční ekologie
Web: Osobní www stránka
Životopis:


Vzdělání:
2010-2014: doktorský studijní program Botanika, PřF JČU v Českých Budějovicích; cum laude
2007-2010: magisterský studijní program Botanika, PřF JČU v Českých Budějovicích
2008-2009: magisterský studijní program Biologie ekosystémů, PřF JČU v Českých Budějovicích
2004-2007: bakalářský studijní program Ekologie, BF JČU v Českých Budějovicích

Zaměstnání:
od 2009: Botanický ústav AVČR v.v.i.

Jazykové znalosti:
anglicky (aktivně), německy (pasivně)

Vědecké aktivity:
dendroekologie; studium disturbancí lesních ekosystému pomocí letokruhových dat; dendroklimatologie; globální změny; druhová, prostorová a věková struktura horských lesů Jižní Koreje; ekologie a struktura horského lesa v Kamerunu; vlastnosti rostlin a jejich interakce pod vlivem globálního změn klimatu ve východním Ladakhu (Indie)

Výuka a vedení diplomových prací:
Účast na vedení kurzu Ekologie lesa a cvičeních z Ekologie na PřF JČU, školitel či školitel-specialista 6-ti bakalářských a 5-ti diplomových
prací na PřF JČU a diplomové práce na Mendelově univerzitě v Brně.

Konference:
TRACE, 2015, Sevilla, Španělsko
WorldDendro, 2014, Melbourne, Austrálie
INTECOL, 2013, London, Velká Británie
BES, 2012, Birmingham, Velká Británie
ECER, 2012, České Budějovice, Česká Republika
TRACE, 2012, Potsdam, Něměcko
EURODENDRO, 2011, Engelberg, Švýcarsko

Zapojení do vědeckých grantů:
2014-2016: Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? Spoluřešitel za BÚ; projekt podporovaný GA ČR
2013-2017: Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě. Člen řešitelského týmu; projekt podporovaný GA ČR
2012-2016: Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů. Spoluřešitel za BÚ; projekt podporovaný GA ČR
2008-2012: Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu. Člen širšího řešitelského kolektivu; projekt podporovaný GA AV ČR
2009-2012: Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích Jižní Koreje. Člen řešitelského týmu; projekt podporovaný AVČR
2005-2007: Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území. Student; projekt podporovaný GA ČR

Publikace:

Djomo Nana, E., Sedláček, O., Doležal, J., Dančák, M., Altman, J., Svoboda, M., Majeský, Ľ. & Hořák, D. (2015) Relationship between survival rate of avian artificial nests and forest vegetation structure along a tropical altitudinal gradient on Mount Cameroon. Biotropica DOI: 10.1111/btp.12262

Krottenthaler S., Pitsch P., Helle G., Locosselli G.M., Ceccantini G., Altman J., Svoboda M., Dolezal J., Schleser G. & Anhuf, D. (2015) A power-driven increment borer for sampling high-density tropical wood. Dendrochronologia 36: 40-44.

Dvorský M., Altman J., Kopecký M., Chlumská Z., Řeháková K., Janatková K. & Doležal J. (2015) Vascular plants at extreme elevations in eastern Ladakh, northwest Himalayas. Plant Ecology & Diversity 8: 571-584.

Černý, T., Kopecký, M., Petřík, P., Song, J.S., Šrůtek, M., Valachovič, M., Altman, J., Doležal, J. (2015) Classification of Korean forests: patterns along geographic and environmental gradients. Applied Vegetation Science 18: 5-22.

Altman, J., Fibich, P., Dolezal, J. & Aakala, T. (2014) TRADER: a package for Tree Ring Analysis of Disturbance Events in R. Dendrochronologia 32: 107-112.

Doležal J., Altman J., Vetrova V.P. & Hara T. (2014) Linking two centuries of tree growth and glacier dynamics with climate changes in Kamchatka. Climate Change 124: 207-220.

Šebek P., Altman J., Plátek M. & Čížek L. (2013) Is active management the key to the conservation of saproxylic biodiversity? Pollarding promotes the formation of tree hollows. PLOS ONE 8(3): e60456

Altman J., Hédl R., Szabó P., Mazůrek P., Riedl V., Müllerová J., Kopecký M. & Doležal J. (2013) Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe. PLOS ONE 8(2): e55770.

Dvorský M., Doležal, J. Kopecký M., Chlumská Z., Janatková K., Altman J., de Bello F. & Řeháková K. (2013). Testing the stress-gradient hypothesis at the roof of the world: effects of the cushion plant Thylacospermum caespitosum on species assemblages. PLoS ONE 8: e53514.

Černý T., Song J.-S., Doležal J., Janeček Š., Šrůtek M., Valachovič M., Altman J., Petřík P., Bartoš M. & Kolbek J. (2013) Environmental correlates of plant diversity in Korean temperate forests. Acta Oecologica 47: 37-45.

Altman J., Doležal J., Černý T. & Song J.S. (2013) Forest response to increasing typhoon activity on the Korean peninsula: evidence from oak tree-rings. Global Change Biology 19: 498–504.

Doležal J., Altman J., Kopecký M., Černý T., Janeček Š., Petřik P., Bartoš M., Šrůtek M., Lepš J. & Song J-S. (2012) Plant diversity changes during the postglacial in East Asia: insights from forest refugia on Halla Volcano, Jeju Island. PLoS ONE 7: e33065.

Bartoš M., Janeček Š., Padyšáková E., Patáčová E., Altman J., Pešata M., Kantorová J. & Tropek R. (2012) Nectar properties of the sunbird-pollinated plant Impatiens sakeriana: A comparison with six other co-flowering species. South African Journal of Botany 78: 63-74.

Janeček Š., Riegert J., Sedláček O., Bartoš M., Hořák D., Reif J., Padyšáková E., Fainová D., Antczak M, Pešata M., Mikeš V., Patáčová E., Altman J., Kantorová J., Hrázský Z., Brom J. & Doležal J. (2012) Food selection by floral visitors: an important aspect of plant-flower visitor interactions. Biological Journal of the Linnean Society 107: 355-367.

Doležal J., Song J.S., Altman J., Janeček Š., Černý T., Šrůtek M. & Kolbek J. (2009) Tree growth and competition in a post-logging Quercus mongolica forest on Mt. Sobaek, South Korea. Ecological Research 24: 281–290.

Starší významné publikace před rokem 2004: