Hlavní stránka >> Záložky >> Lidé


PublikaceProjekty

Mgr. Přemysl Bobek


Funkce:
Funkce:
E-mail:
Pevná linka: 777477785
Oddělení: Oddělení GIS a DPZ
Web:
Životopis:


Osobní údaje:
*26.3.1982 v Liberci

Vzdělání:
od 2008: Doktorské studium na Katedře botaniky PřF UK Praha, obor Botanika.
Název disertační práce: Holocenní dynamika požárů lesní vegetace v pískovcových oblastech založená na studiu uhlíků v půdních profilech

2005-2008: Magisterské studium na katedře botaniky PřF UK Praha.
Název diplomové práce: Vývoj lesní vegetace Brd v novověku na základě antrakologické analýzy uhlíků z reliktů milířů.

Zaměstnání:
od 2009 Laboratoř GIS a DPZ, Botanický ústav AVČR v.v.i.
od 2009 řešitel 2 grantu a spoluřešitel 2 projektu

Zaměření:
paleoekologie, antrakologická analýza, disturbanční režim v lesních ekosystémech
Starší významné publikace před rokem 2004:
Bobek, P. (2008): Vývoj lesní vegetace Brd v novověku – rekonstrukce na základě antrakologické analýzy uhlíků z reliktů milířů. Bioarcheologie v České Republice – Bioarchaeology in the Czech Republic (eds. J. Beneš and P. Pokorný), Praha, 2008, ISBN: 978-80-86124-72-8 Adámek M, Bobek P, Hadincová V, Wild J and Kopecký M (2015) Forest fires within a temperate landscape: A decadal and millennial perspective from a sandstone region in Central Europe. Forest Ecology and Management 336: 81–90. Bobek P (2013) Dlouhodobý vliv požárů na složení vegetace. In: Seiler U and Wild J (eds) Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Historický vývoj lesa v Českosaském Švýcarsku. Berlin: Rhombos-Verlag, 440. Jamrichova E, Szabo P, Hedl R, Kunes P, Bobek P and Pelankova B (2013) Continuity and change in the vegetation of a Central European oakwood. The Holocene 23(1): 46–56.