Hlavní stránka >> Záložky >> Lidé


PublikaceProjekty

RNDr. Lubomír Adamec CSc.


Funkce:
Funkce:
E-mail:
Pevná linka: 384721156, l. 328
Oddělení: Oddělení funkční ekologie
Web: Osobní www stránka
Životopis:


Lubomír Adamec (narozen v 1958): Vědecký pracovník
Pracovní adresa: Botanický ústav AV ČR, Úsek ekologie rostlin, Dukelská 135,
379 82 Třeboň
Academické hodnosti:
1982 M.Sc. Fyziologie rostlin, PřF UK, Praha
1982 RNDr. Fyziologie rostlin, PřF UK, Praha
1988 CSc. Fyziologie rostlin, ÚEB ČSAV, Praha
Zastávaná místa:
1982-1986: Interní vědecká aspirantura, Ústav experimentální botaniky ČSAV, Praha
1986-1988: Odborný pracovník, Botanický ústav ČSAV, Třeboň
1988-souč.: Vědecký pracovník, Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Profesionální společnosti:
Česká botanická společnost, Společnost experimentální biologie rostlin (Praha)
Výzkum:
Propustnost rostlinných membrán pro ionty a vodní provoz rostlinných buněk.
Buněčná a orgánová elektrofyziologie intaktních vyšších rostlin.
Fotoperiodická květní indukce u Chenopodium rubrum.
Ekologie a fyziologie fotosyntézy vodních rostlin (alkalizace vodního prostředí, využívání CO2/HCO3-).
Korelace mezi fotosyntézou a příjmem minerálních iontů u listů vodních rostlin.
Fotosyntéza a ekofyziologie vodních masožravých rostlin.
Ekofyziologie Aldrovanda vesiculosa L.
Ekofyziologie turionů vodních masožravých rostlin.
Minerální výživa masožravých rostlin.
Ekofyziologie a biofyzika pastí vodních bublinatek.
Starší významné publikace před rokem 2004: