Laboratoř isozymových analýz

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Laboratoř isozymových analýz byla založena v roce 1985 M. Tichým a L. Kirschnerovou a od roku 2003 je umístěna společně s dalšími laboratořemi v areálu zvaném Chotobuz v Průhonicích. Patří k jedné z mála laboratoří, které se zabývají metodou analýzy isoenzymů v České republice.

Tato metoda využívá skutečnost, že od velké části proteinů, včetně enzymů, existují v populaci různé formy, které se liší navzájem mimo jiné mobilitou při elektroforéze. A polohu velkého množství různých enzymů po skončení elektroforézy lze detekovat pomocí vysoce specifických histochemických reakcí. Složení a velikost těchto enzymových komplexů je dáno geneticky a umožňuje tedy odhadovat alelickou konfiguraci funkčních genů.

K separaci je používána nativní vertikální elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (PAGE) s využitím aparatury Hoefer SE 600 (Amersham).

Důležitým zdrojem poznatků v populační biologii je stanovení rozsahu vnitropopulační a mezipopulační genetické proměnlivosti. Jednou z nejvýznamnějších metod odhadu variability je právě elektroforetické stanovení spektra vybraných proteinů, isoenzymů.

Velice běžná je aplikace isozymů v klasické genetické analýze, s jejíž pomocí lze stanovit alelické frekvence, stupeň heterozygosity, genové duplikace, genový tok, dědičnost jednotlivých isozymů či testovat Hardy-Weinbergovské rovnováhy atd. Kromě genetické variability lze pomocí isozymů identifikovat rostlinné druhy, kultivary, klony, hybridy a jejich šíření na lokalitách, studovat aktuální reprodukční systém a vznik polyploidů. Především ve šlechtitelství je tato nedestruktivní metoda hojně využívána.

Velkou výhodou této metody je jasná interpretovatelnost výsledků a pro nízkou cenu je vhodnou alternativou k metodám zkoumajícím přímo proměnlivost DNA.

Kontakt:
Ing. Ivana Plačková

Tel.: 271015461, 370

Ceník