Future and Emerging Technologies (FET) se snaží podpořit zatím neznámé a velmi slibné technologie, jako je např. využití nanaomateriálů včetně např. grafénu. FET se člení na 3 podprogramy

  • FET Open  má financovat projekty o nových nápadech a radikálně nových technologiích při jejich zrodu, kdy se tématem zabývá jen několik vědců.

Aktuální relevantní výzva je H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA s ještě 2 ze 3 tzv. cut-off neukončených termínů - 31.3. a 29.9. 2015. Rozpočet výzvy je 154 mil. €. 

  • FET Proactive nurtures emerging themes, seeking to establish a critical mass of European researchers in a number of promising exploratory research topics. This supports areas that are not yet ready for inclusion in industry research roadmaps, with the aim of building up and structuring new interdisciplinary research communities.

Aktuálně není žádná výzva

  • FET Flagships jsou 10 leté výzvy pro stovky excelentních vědců pro jejich spojení k řešení ambiciózních výzev a otázek, jako je prorozumění lidskému mozku a rozvoj materiálů, jako je zmiňovaný grafén. Rozpočet podprogramu je 1 mld. €.

Aktuálně není žádná výzva