Jak z názvu vyplývá, tento pilíř má podporovat vynikající vědu a výzkum. Dělí se na tyto části

1) European Research Council

Evropská výzkumná rada primárně podporuje projekty nejlepších výzkumníků od kategorie čerstvých držitelů PhD po nejúspěšnější vědce v Evropě a to bez ohledu na vědecký obor či národnost.

2) Future and Emerging Technologies neboli FET

Podporuje nové technologie při jejich zrodu. Chce přenést excelentní vědecké poznatky do konkurenčních výhod.

3) Marie Skłodowska-Curie actions

má podpořit kariérní rozvoj a trénink vědců/výzkumníků.

4) European Research Infrastructures, including e-Infrastructures

je založen na podporu implementace tzv. ESFRI roadmap, která stanovuje pro Evropu klíčové priority v oblasti existujících a budoucích výzkumných infrasturktur (vč. e-infrastruktur). ČR (MŠMT) v tomto směru má svou národní cestovní mapu, do které některé infrasturkury vstoupily či vstoupí a je právě aktualizována. Náš ústav - naše infrastruktura - na těchto cestovních mapách zatím není.

Pro ústav se aktuálně jako nejzajímavější jeví 1. a 3. pilíř, i když i ostatní nejsou nezajímavé. Obsah pilířů je rozveden po rozkliknutí v podstránkách.