Folia Geobotanica je časopis zabývající se ekologií a systematikou rostlin. Zaměřuje se na přispění k poznání rostlinných druhů a jejich vztahu ke strukturovanému prostředí, ve kterem žijí.
Oblasti, kterým je na jeho stránkách věnována pozornost:

  • srovnávací ekologie
  • procesy probíhající ve vegetaci
  • propojení systematiky a ekologie rostlin
  • experimentální taxonomie a biosystematika

Folia Geobotanica publikují studie pocházející jak z observačního, tak z experimentálního typu výzkumu.

Časopis byl založen Slavomilem Hejným a Jaroslavem Moravcem roku 1966 (tehdy pod jménem Folia Geobotanica & Phytotaxonomica Bohemoslovaca), v tehdejším Botanickém ústavu ČSAV. Velmi rychle našel časopis své místo ve světě botaniky a ekologie rostlin. Od roku 1994 do roku 2007 bylo vydavatelem casopisu nakladatelstvi Opulus Press. Od roku 2008 je to nakladatelstvi Springer. Mezinárodní redakční rada časopisu a náročná vstupní procedura zajišťují vysokou kvalitu publikovaných prací. Folia Geobotanica vydávají rovněž zvláštní monotematická čísla nebo hosti diskusni fora. Často tato tématicky zaměřená čísla vznikají v souvislosti s mezinárodními konferencemi věnovanými dané problematice.

Časopis Folia Geobotanica v běhu času