Ceník pronájmů prostor Rytířského sálu

 

 Položka
 
Pronájem na hodinu Pronájem na půl dne Pronájem na celý den
bez DPH s DPH    bez DPH s DPH    bez DPH s DPH   
 Rytířský sál bez AV techniky 7000 8400 15000 18000 20000 24000
 Rytířský sál včetně AV techniky 9000 10800 20000 24000 30000 36000
 Modrý salón bez AV techniky 5000 6000 6000 7200 10000 12000
 Modrý salón včetně AV techniky 5500 6600 8000 9600 15000 18000
 Zrcadlový salón bez AV techniky 5000 6000 6000 7200 10000 12000
 Zrcadlový salón včetně AV techniky 5500 6600 8000 9600 15000 18000
 Červený salón 5000 6000 6000 7200 10000 12000
 Malý salónek 5000 6000 6000 7200 10000 12000
             
 Svatba (Rytířský sál a přilehlé prostory) 12500 15000        
 Svatba v menších salónech 8333 10000        
             
 Malé zámecké nádvoří 4167 5000 20000 24000 30000 36000
             

 

 Nekomerční akce (vědecké konference)  Cena dohodou
   
 Catering  Od 600 na osobu (podle zvolené nabídky)                                             
   
 Zapůjčení stojanů  Dohodou 
   
 Zapůjčení mobiliáře  Dohodou 
   

V ceně pronájmu prostorů pro svatbu je zahrnut Rytířský sál včetně AV techniky, dva menší salónky s AV technikou, zapůjčení základního mobiliáře (židle, stoly).
Pro účely svatby lze využít i tři menší salónky, z toho jeden s AV technikou (tedy namísto Rytířského sálu využít jiný salón).
Cena je kalkulována pro obřad trvající maximálně 60 minut.

Využití dalších místností pro uložení kabátů, občerstvení a podobně je nutno objednat zvlášť.

Půldenním pronájmem je myšlen pronájem od 7,00 do 14,00 nebo od 14,00 do 21,00. Jiné rozvržení času je nutno dohodnout předem.