BOTANIKA – informační a popularizační časopis

AKTUALITY

15. 7. 2017

Můžete se těšit na NOVÝ SPECIÁL – Stálezelené keře a liány

V tomto roce připravujeme další číslo speciálu, ve kterém vám představíme zajímavé stálezelené keře a liány Průhonického parku. Rostliny popisované v textu budou vyobrazeny na panoramatických fotografiích přímo z terénu a umožní vám jednotlivé druhy snáze vyhledat. Ke správné orientaci vám pomohou fotografie s detaily květů, případně listů, a také přehledné mapky s přesným umístěním polohy popisované rostliny.

Již tradičně otevíráme v každém ročníku nějaké nové téma, kterým je tentokrát rozmnožování rostlin. V tomto čísle vám představíme příběh vývoje samčího gametofytu od mikrosporocytu ke zralému pylovému zrnu. Přinášíme vám také pokračování seriálu z pravěku rostlin. V historii naší Země jsme se již posunuli v čase až do konce prvohor, tedy období před 350–250 miliony lety, kdy se na našem území odehrála jedna z nejvýraznějších klimatických událostí. Co všechno se změnilo a jaké rostliny převládaly v této době na území Čech, se dočtete v článku Pustiny konce prvohor v Čechách. V pokračování seriálu Léčivé rostliny se dozvíte o zajímavé rostlině z čeledi kosmatcovitých, jejíž léčivé účinky využívali již původní obyvatelé jižní Afriky. Seznámíme vás s jedním velmi často zmiňovaným pojmem – krisprování. Tato moderní technika si ve velice krátkém čase vydobyla své postavení ve vědeckých laboratořích. K čemu slouží a jaké jsou její přínosy, se dozvíte v příspěvku Už krisprujete…? Jsme rádi, že vám můžeme zprostředkovat informaci o vzniku nové aplikační laboratoře v Olomouci, jejímž cílem je snaha o zpřístupnění předávání vědeckých poznatků, dovedností a metod získaných v základním výzkumu pracovníkům v aplikované sféře.

Tyto i další články z nového čísla si budete moci v blízké době přečíst na internetu, případně v časopise, který je k dostání jako vždy v prodejnách Academia a v pokladně Průhonického parku, nebo si ho můžete objednat zde.

7. 5 2017

Časopis BOTANIKA v roce 2017

Také v letošním roce se budeme těšit na setkání s vámi, příznivci botaniky, nad stránkami našeho časopisu, na internetu a facebooku.

Stejně jako v minulých letech připravujeme dvě pravidelná čísla (vyjdou v červnu a v prosinci) a monotematický speciál věnovaný keřům (vychází v září). Naši předplatitelé získají jako bonus elektronický archiv ročníku.

Jako malou „ochutnávku“ nabízíme několik obrázků z článků chystaných pro první letošní číslo…

20. 12. 2016

Časopis Botanika v prosinci uzavírá třetí rok své existence. Za tu dobu vzniklo celkem jedenáct čísel, sedm pravidelných a tři speciály, z nichž první vyšel v české a anglické verzi. Připravili jsme pro vás elektronický archiv všech čísel vydaných v českém jazyce. Naši předplatitelé ho dostali jako bonus spolu s prosincovým číslem časopisu, ostatní zájemci si ho mohou objednat zde.

Přejeme všem čtenářům a příznivcům botaniky vše nejlepší v novém roce 2017. Budeme se těšit na další setkání nad zajímavými tématy ze světa rostlin.

5. 12. 2016

Vychází prosincové číslo časopisu BOTANIKA

Přinášíme vám pokračování seriálu z pravěku rostlin, v čase se však posuneme již do karbonu, kdy se změnou klimatu dochází i k dramatickým změnám rostlinných forem. Představíme vám příběh první moderními metodami geneticky modifikované rostliny, lnu setého, a z oblasti biotechnologií vám povíme také o tzv. zlaté rýži, potravině oslavované i zatracované. V červnovém čísle jste se mohli dočíst o kriticky ohrožené pobřežnici jednokvěté a jejím záchranném programu.

Nyní vás seznámíme s výzkumem a záchranným programem další zajímavé a vzácné rostliny, kuřičky hadcové. Články o invazivních rostlinách doplníme jiným pohledem na ně – tentokrát se zaměříme na bioaktivní látky křídlatek, tedy druhů, které jsou původní v oblasti Dálného východu. V dalším pokračování seriálu o využití léčivých rostlin v medicíně se dočtete mnoho zajímavého o vybraných krytosemenných rostlinách. Pro příznivce houbových organismů jsme připravili pokračování seriálu

o houbách v Průhonickém parku a výpravu za mikroskopickými houbami v opuštěných důlních chodbách a jeskynních systémech. Navštívíme také průhonickou a třeboňskou botanickou zahradu a pokocháme se pohledem na denivky či kosatce, ale i na druhy drobnější a méně známé, jako je stozrník lnovitý či drobíšek nejmenší. V novém čísle najdete samozřejmě i další zajímavé články. Přejeme vám příjemné čtení.

5. 9. 2016

Představujeme nový speciál časopisu BOTANIKA „Keře známé neznámé“

V letošním speciálu časopisu Botanika bychom vám rádi představili zajímavé keře, se kterými se můžete setkat v Průhonickém parku. Jeho zakladatel hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca použil v parku původní domácí dřeviny, které kombinoval s mnoha dovezenými cizokrajnými exempláři. Sbírka dřevin čítá kolem 1 600 druhů, z toho 650 keřů. Jedné skupině keřů, rododendronům čili pěnišníkům, jsme se věnovali v prvním vydaném speciálu „Zaostřeno na rododendrony“.

Nyní si ukážeme mnoho dalších rodů a druhů téměř z 50 čeledí rostlin. Dozvíte se, jak je můžeme členit, a seznámíte se s těmi nejběžnějšími, které rostou u nás v České republice. – A pokud byste chtěli keře vídat nejen v parcích a v přírodě, ale také ve vlastní zahrádce, připojili jsme pár tipů na pěstování některých z nich.
Víte, které keře jsou jedovaté a které se používají v medicíně? Znáte nejběžnější koření získávané z některých plodů či listů keřů? I na tyto otázky vám odpovíme v novém speciálu.

Pokud přijmete naše pozvání k procházce Průhonickým parkem, prostřednictvím (již tradičního) fotografického průvodce v časopise se budete moci seznámit se zajímavými keři přímo v terénu. Mnohé z nich pak jistě poznáte i na svých cestách přírodou.  

Nový speciál můžete stejně jako ostatní čísla objednat na našich internetových stránkách. Bude také k dostání v knihkupectvích Academia a v pokladně Průhonického parku.

5. 6. 2016

Právě vyšlo červnové číslo časopisu BOTANIKA

Letos vám přinášíme v pořadí již 4. ročník časopisu Botanika.

Tématem nového čísla je „život v extrému“. Spolu s českými polárníky vás pozveme do neprobádaných tajemných krajů v Arktidě i v Antarktidě i trochu dál, do vesmíru. Náš paleobotanický seriál pokračuje článkem o vývoji rostlin v devonu a nálezech devonských kapraďorostů v oblasti Barrandienu. Můžete si přečíst také o kriticky ohrožených rostlinách a jejich záchranných programech.

Seznámíme vás se vzácnými krátkověkými „trpaslíky“ ze Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni a Botanická zahrada na Chotobuzi představí oblíbené denivky. V seriálu o léčivých rostlinách a jejich využití v medicíně se tentokrát zaměříme na rostliny nahosemenné a výtrusné…

Časopis můžete objednat na našich internetových stránkách nebo zakoupit v knihkupectvích Academia (v Praze, Brně a Ostravě) a v pokladně Průhonického parku.

Vážení čtenáři a příznivci časopisu Botanika,

přejeme vám vše nejlepší v novém roce 2016.

Doufáme, že se s vámi budeme i nadále setkávat nad stránkami našeho časopisu nebo na internetu. V letošním roce pro vás připravujeme opět dvě pravidelná čísla (v červnu a v prosinci) a v září se můžete těšit na speciál, který bude tentokrát věnován keřům (nejen) v Průhonickém parku. Našim předplatitelům v nejbližší době nabídneme prodloužení předplatného, případně mohou, stejně jako všichni ostatní zájemci, využít dalších možností z naší nabídky – objednat si jednotlivá čísla podle vlastního výběru nebo elektronickou verzi časopisu.

Upozorňujeme také na slevu na roční předplatné tištěné verze Botaniky pro školy a studenty, která bude platit i v letošním roce (více zde).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •