Archiv platných příkazů ředitele

Cenové výměry a ceníky jsou vždy zvlášť ve spodní části příslušného roku.
Stránka je průběžně doplňována.


2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |


Č. příkazu – Obsah

 

 

2011

Příkazy

29/2011 - Inventarizace majetku, pohledávek a závazků BÚ AV ČR, v. v. i.

28/2011 - Jmenování komise pro výběr uchazečů o místa doktorandů

26/2011 - Jmenování komise pro výběr odborného pracovníka vysokoškoláka-laboranta pro laboratoř populační genetiky

20/2011 - Směrnice BOZP - aktualizace
příloha č. 1 - Práva a povinnosti všech zaměstnanců v oblasti BOZP;
příloha č. 2 - Pracovní úraz, nemoc z povolání, registrace a jejich evidence;
příloha č. 3 - Školení BOZP;
příloha č. 4 - Zásady správného zacházení s obsahem lékárniček první pomoci;
příloha č. 5 - Poskytování OOPP, čistících a desinfekčních prostředků a prostředků osobní hygieny;
příloha č. 6 - Lékařské prohlídky;
příloha č. 7 - Provádění zkoušek ke zjištění alkoholu a použití návykových látek;
příloha č. 8 - Výpočetní technika;
příloha č. 9 - Péče o technická zařízení. Provoz a zajištění bezpečného provozu tlakových nádob, zdvihacích zařízení, plynových  zařízení, elektrických zařízení;
příloha č. 10 - Prověrka BOZP;
příloha č. 11 - Podklady k technologickému postupu práce.

19/2011 - Návštěvní řád Průhonického parku

13/2011 - Nakládání s výsledky výzkumu, ochrana duševního vlastnictví a utajení informací; příloha 1 - Oznámení; příloha 2 - Material Transfer Agreement; příloha 3 - Základní pojmy; příloha 4 - Právní rámec - aktualizované znění (PŘ 64/2014)

12/2011 - Směrnice pro zřízení a činnost škodní komise

6/2011 - Jmenování stálé komise pro provádění prověrek BOZP a PO

Cenové výměry

45/2011 - Cenový výměr publikací

44/2011 - Cenový výměr publikací prodávaných v pokladně Průhonického parku

43/2011 - Cenový výměr pohlednic, plakátů, map a turistických potřeb

42/2011 - Cenový výměr Laboratoře GIS a DPZ

41/2011 - Cenový výměr dárkových a upomínkových předmětů

38/2011 - Cenový výměr pro prodej přebytků vodních masožravých rostlin

37/2011 - Cenový výměr isozymové laboratoře BÚ AV ČR

36/2011 - Cenový výměr palivového dříví

34/2011 - cenový výměr na nové upomínkové předměty

33/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

32/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

31/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

27/2011 - Cenový výměr pro prodej okrasných dýní a tykví

23/2011 - Cenový výměr pro prodej rostlinných přebytků

22/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

21/2011 - Cenový výměr pro ubytování v ubytovně Šeberov

17/2011 - Cenový výměr - kniha "Krásy francouzských zahrad"

16/2011 - Cenový výměr na upomínkové předměty

15/2011 - Cenový výměr - kalendář "Průhonický park 2011"

14/2011 - Cenový výměr na upomínkové předměty

11/2011 - Cenový výměr pro prodej rostlinného materiálu

10/2011 - Aktualizace dodatku k ceníku Optické laboratoře BÚ AV ČR

9/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

8/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

7/2011 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

 

2010

Příkazy

34/2010 - Správa webových stránek Botanické ústavu AV ČR, v. v. i.

28/2010 - Inventarizace majetku, pohledávek a závazků BÚ AV ČR, v. v. i.

27/2010 - Správa objektů a ploch Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.; příloha č. 1

26/2010 - Jmenování volebních komisí pro 4. kolo volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2010-2014 konané v Botanickém ústavu  AV ČR, v. v. i., a pokyn k technickému provedení této volby.

25/2010 - Jmenování volebních komisí pro 3. kolo volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2010-2014 konané v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., a pokyn k technickému provedení této volby.

23/2010 - Jmenování volební komise pro volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2010 - 2014 konané v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.

12/2010 - Metodika výpočtu doplňkových (režijních) nákladů pro grantové projekty financované TAČR

9/2010 - Atestační řád Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.; Příloha č. 1 - podklady požadované pro atestační řízení

8/2010 - Jmenování konkursní komise pro výběr marketingového manažera

6/2010 - Opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou zřizovatele a vlastní kontrolní činností v roce 2009


Cenové výměry

33/2010 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

31/2010 - Cenový výměr - Dodatek k ceníku Optické laboratoře BÚ AV ČR

30/2010 - Ceník publikace - ISBN 978-80-200-1824-3 (Květena ČR 8)

29/2010 - Cenový výměr na poplatek za půjčování nákladního vozíku

24/2010 - Cenový výměr na nové upomínkové předměty

22/2010 - Cenový výměr pro ubytování v ubytovně BÚ AV ČR (Okal Chotobuz)

5/2010 - Cenový výměr na fotografování v Průhonickém parku

4/2010 - Cenový výměr pro stanovení ceny za průvodcovskou službu v Průhonickém parku


2009      

Příkazy

38/2009 - Jmenování nového člena atestační komise BÚ AV ČR, v. v.i.

37/2009 - Bezpečnostní organizační směrnice (předpis) pro práce ve skleníku

35/2009 - Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o místa doktorandů ve vědeckých odděleních BÚ AV ČR, v. v. i.

33/2009 - Inventarizace majetku, pohledávek a závazků BÚ AV ČR, v. v. i.

32/2009 - Zpřesnění přílohy č. 1 (informace pro Radu pracoviště) příkazu ředitele č. 29/2007

26/2009 - Veřejná zakázka - "Revitalizace a rekonstrukce areálu Park a Zámek Průhonice"

23/2009 - Veřejná zakázka - "nákup automatického genetického analyzátoru"

22/2009 - Jmenování etické komise BÚ AV ČR, v. v. i.

17/2009 - Jmenování komise pro provedení prověrek BOZP a PO v r. 2009

16/2009 - Parkování vozidel pracovníků BÚ AV ČR, v. v. i.

14/2009 - Výpůjční řád Herbáře Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

13/2009 - Statut Herbáře Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

12/2009 - Jmenování atestační komise BÚ AV ČR, v. v. i.

9/2009 - Jmenování komise pro posouzení nabídek - prodej chaty bez č. p. vč. pozemku v k. ú. Sudoměř

6/2009 - Změna názvu Oddělení ekologie Brno; Struktura BÚ AV ČR

 
Cenové výměry

44/2009 - Cenový výměr na prodej vánočních předmětů

30/2009 - Ceník pronájmu přednáškové místnosti v Třeboni pro cizí subjekty

25/2009 - Cenový výměr pro nový propagační materiál

24/2009 - Cenový výměr pro nový propagační materiál


2008    
 

Příkazy 

33/2008 - Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o místa doktorandů a postdoktorandů ve vědeckých odděleních BÚ AV ČR, v. v. i. 

32/2008 – Inventarizace majetku, pohledávek a závazků BÚ AV ČR, v. v. i.

29/2008 – Provoz kamerového systému a s ním související ochrana osobních údajů

26/2008 – Směrnice o evidenci majetku a nakládání s ním – vč. příloh (odkazy přímo v textu a z výčtu příloh na konci textu)

25/2008 – Veřejná zakázka – vypracování studie proveditelnosti na projekt „Experimentální centrum pro ekologii a populační biologii rostlin“

23/2008 – Odstranění nedostatků zjištěných při roční prověrce BOZPpříloha A (záznam o provedené roční prověrce na úseku BOZP - průhonická pracoviště mimo provozy parku – duben 2008); příloha B (záznam o provedené prověrce na úseku BOZP - provozy parku – 3. června 2008); příloha C (Záznam o provedené prověrce BOZP v Třeboni a na Lužnici – březen/duben 2008)

16/2008 – Veřejná zakázka – „Přístavba k čp. 322, Chotobuz, ul. Lesní“

8/2008 – Jmenování komise pro kontrolu služebních bytů BÚ AV ČR, v. v. i.

7/2008 – Zásady evidence pracovní doby zaměstnanců

5/2008 – Provedení ročních prověrek na úseku BOZP a na úseku požární ochrany

2/2008 – Zásady poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců

1/2008 – Aktualizace příloh č. 2 (Sazby stravného při zahraniční pracovní cestě) a č. 3 (Výše náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě a výše průměrných cen pohonných hmot) PŘ. č. 20/2007


Cenové výměry

34/2008 - Cenový výměr na prodej vánočních předmětů

22/2008 – Ceník ubytování v objektu KVILDA

15/2008 - Cenový výměr - akvarely Průhonického zámku - Heberová


2007

Příkazy 

34/2007 – Příloha č. 4 příkazu ředitele č. 20/2007 – Podmínky z hlediska BOZP pro udělení výjimky ředitele BÚ dle čl. I. PŘ č. 20/2007 k používání jízdních kol na pracovišti a ke služebním cestám

33/2007 – Založení Ceny bratří Preslů za vynikající výsledek výzkumu v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.

30/2007 – Inventarizace majetku, pohledávek a závazků BÚ AV ČR, v. v. i.

29/2007 – Postup při podávání návrhů výzkumných projektů 

příloha 1 – podklady pro schválení návrhu výzkumného projektu Radou pracoviště;

příloha 2 – průvodní list návrhu výzk. projektu – informace pro ředitele.

26/2007 – Nákup zboží a služeb v souvislosti s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením – tzv. „náhradní plnění“

22/2007 – Příloha č. 1 k pracovnímu řádu BÚ AV ČR (PŘ č. 15/2007) – Stanovení pracovní doby pracovníkům úklidu, pracovníkům na VVP-TSÚ a pracovníkům se zvl. režimem prac. doby

20/2007 – Pracovní cesty a cestovní náhrady - Přílohy 1 - 3 aktualizovány - viz PŘ č. 1/2014

16/2007 - Pravidla pro jinou činnost BÚ AV ČR, v.v.i.

13/2007 – Parkování vozidel pracovníků BÚ AV ČR, v. v. i.

12/2007 – Rozpočet Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

11/2007 – Používání software v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.

8/2007 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici technik – laborant do Oddělení ekologie Brno.

5/2007 – Vnitřní předpis – Pravidla pro hospodaření s fondy

4/2007 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici vedoucího ekonomického úseku

3/2007 – Jmenování bytové komise Botanického ústavu AV ČR

2/2007 – Jmenování likvidační komise


Cenové výměry

31/2007 – Cenový výměr pro činnost Návštěvnického centra

 

2006

Příkazy

43/2006 – Zápis nepublikačních údajů do evaluační databáze BÚ

40/2006 – Časový harmonogram závěrečných účetních a pokladních operací roku 2006.

39/2006 – Inventarizace majetku a závazků BÚ AV ČR

38/2006 – Zapisování publikačních údajů za rok 2005-6 do evaluační databáze BÚ

36/2006 – Katalogizace a majetková evidence literatury nakupované v BÚ z grantů nebo mimorozpočtových prostředků

35/2006 – Jmenování volebních komisí pro 2. kolo volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2006-2010 konané v Botanickém ústavu AV ČR a pokyn k technickému provedené této volby.

34/2006 – Školení pro vědecké pracovníky

30/2006 - Jmenování volební komise pro volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2006-2010

29/2006 – Postup zpracování dokladů drobného vydání a vyúčtování cestovních náhrad

26/2006 – Řídící kontrola; Příloha 1

25/2006 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o místo odborného pracovníka výzkumu a vývoje do laboratoře molekulární biologie (analýza DNA).

23/2006 – Areál Chotobuz – režim vstupu na plochy Genofondových sbírek a zásobní zahrady parku

18/2006 – Pravidla provozu počítačové sítě BÚ AV ČR; Příloha – Pravidla provozu počítačové sítě a Pravidla pro elektronickou poštu

16/2006 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici vedoucího provozně ekonomického úseku.

13/2006 – Veřejná zakázka „nákup 2 ks komor simulujících růstové podmínky“ – jmenování komise

4/2006 – Jmenování volební komise pro volby kandidátů na externí členy Akademického sněmu AV ČR

3/2006 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici „ekonom“  


Cenové výměry

42/2006 – Cenový výměr – prodej drobných předmětů v rámci akce „Vánoční výstava 2006“

41/2006 – Cenový výnměr – vstupné na akci „Vánoční výstava 2006“

33/2006 – Ceník služeb v laboratoři průtokové cytometrie BÚ AV ČR

17/2006 – Cenový výměr na propagační materiál

15/2006 – Cenový výměr na propagační materiál

10/2006 – Cenový výměr na propagační materiál

5/2006 – Ceny reprografických prací v knihovně BÚ


2005

Příkazy

43/2005 – Termín zapsání nepublikačních údajů do evaluační databáze BÚ

42/2005 – Jmenování komise pro výběrové řízení na místa doktorandů v BÚ AV ČR

40/2005 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici vedoucího DNA laboratoře

39/2005 – Inventarizace majetku a závazků za rok 2005

37/2005 – Zapisování údajů do evaluační databáze

35/2005 – Odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření

31/2005 – Dodatek k PŘ 39/2003 v části 1) Vnitřní platový předpis

28/2005 – Principy a metodika vnitřní kontroly na úrovni ředitele organizace

27/2005 – Přechod BÚ na nový ekonomicko-informační systém

25/2005 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici laboranta v lab. DNA

24/2005 – Jmenování komise pro přijímací pohovory s uchazeči o pozici referenta projektů

23/2005 – Veřejná zakázka – výstavba rodinného domu s ubytovnou v Šeberově

22/2005 – Jmenování komise pro přijímací pohovory na studijní pobyty v BÚ AV ČR

20/2005 – Větrání laboratoří určených pro práci s GMO

13/2005 – Doplněk vnitřního platového předpisu

7/2005 – Zásady pro sběr rostlinného materiálu a jejich využití v praxi.  Příloha.

4/2005 – Změna kompetencí v oblasti akcí nákladné údržby a stavebních investic


Cenové výměry a ceníky

36/2005 – Cenový výměr – kovová pamětní medaile „Pamětník č. 22 – Zámecký park Průhonice“

32/2005 – Doplněk k PŘ č. 10/99 „Zásady cenové politiky FG“

17/2005 – Cenový výměr A.E.S.-Tarouca: Průhonický park

14/2005 – Cenový výměr pro prodej propagačního materiálu  

8/2005 – Cenový výměr pro prodej propagačního materiálu    

3/2005 – Ceny kopírovacích prací na stroji OCE 2131 v TSÚ  


2004

Příkazy

34/2004 – Provozní řád terénního pracoviště Kvilda

30/2004 – Dodatek k PŘ č. 26/2004 (Inventarizace majetku)

20/2004 – Platové opatření pro management rozsáhlejších grantových projektů.

18/2004 – Novelizace PŘ č. 43/2003 – Stanovení pracovní doby pracovníkům se zvláštním režimem pracovní doby – dozor na parkovištích.

11/2004 – Směrnice k finanční kontrole

9/2004 – Obecní poplatky - Kvilda

7/2004 – Požární ochrana v BÚ AV ČR

4/2004 – Systém třídění odpadu v areálu BÚ AV ČR.


Cenové výměry, ceníky

29/2004 – Cenový výměr dokumentu o BÚ AV ČR

21/2004 – Cenový výměr – Ceník prací zajišťovaných optickou laboratoří BÚ AV ČR.

16/2004 – Cenový výměr – zasilatelské služby

10/2004 – Cenový výměr propagačního materiálu

8/2004 – Cenový výměr propagačního materiálu

3/2004 – Cenový výměr (nájem a služby v ubytovnách pro prac. BÚ)


2003

Příkazy

39/2003 – 1) Vnitřní platový předpis; 2) Stř. věd. informací – odb. prac. knihovny

38/2003 – 1a) Zánik hydrobotanického odd. v Třeboni; 1b) Změna názvu Algologického oddělení v Třeboni; 1c) Ustanovení vnitřních jednotek Experimentálního centra Chotobuz; 2) Organizační struktura BÚ.

35/2003 – Zacházení se služebními přenosnými počítači, digitálními fotoaparáty a služebními mobilními telefony. 

30/2003 – Hodnocení výzkumné činnosti v BÚ AV ČR a příprava nového výzkumného záměru.

29/2003 – Bezpečnostní situace v Průhonicích a opatření v BÚ AV ČR

16/2003 – Změny v peněžním plnění poskytovaném občanům ve výkonu civilní služby.

15/2003 – Úřední hodiny pro kontakt s ředitelem BÚ

14/2003 – Ustavení sboru vedoucích

13/2003 – Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

12/2003 – Provedení roční prověrky na úseku BOZP a na úseku požární ochrany.

5/2003 – Pravidla užívání počítačové sítě Botanického ústavu AV ČR.  


Cenové výměry, ceníky

33/2003 – Doplněk cenového výměru DNA-laboratoře BÚ AV ČR.

32/2003 – Cenový výměr propagačního materiálu (prodej návštěvníkům Parku).


2002

Příkazy

22/2002 – Knihovní řád knihovny BÚ AV ČR v Průhonicích

14/2002 – Jmenování volební komise pro Volby do VR BÚ AV ČR a AS AV ČR pro období 2002-2006  


Cenové výměry, ceníky

20/2002 - Cenový výměr publikace (Klíč ke květeně ČR)

18/2002 - Cenový výměr publikací

17/2002 - Cenový výměr publikace (Přehled vegetace ČR - Sv. 3)

16/2002 - Cenový výměr publikací

12/2002 - Cenový výměr - propagační materiál

11/2002 - Doplněk k PŘ 10/99 - speciální nabídka časopisů a sborníků FG pro účastníky konference Metapopulation Dynamics ...

10/2002 - Cenový výměr - propagační materiál


2001

Příkazy

25/2001 – Změny v peněžním plnění poskytovaném občanům vykonávajícím civilní službu (Č.j. 1841/2001 – 15.11.2001)

24/2001 – Doplněk k příkazu ředitele č. 21/2001 – Inventarizace majetku a závazků za rok 2001 (Č.j. 1808/2001 – 13.11.2001)

21/2001 – Inventarizace majetku a závazků za rok 2001. (Č.j. 1661/2001 – 26.10.2001)

20/2001 – Odstranění nedostatků zjištěných při revizi hospodaření provedené pracovníky KO KAV ČR ve dnech 23.5. až 25.6.2001 (Č.j. 1161/2001 – 27.6.2001)

19/2001 – Směrnice požární ochrany (Č.j. 990/2001 – 18.6.2001)

16/2001 – Doplněk k příkazu ředitele 25/1999 – „Organizační zásady využívání terénního pracoviště Kvilda“. (Č.j. 451/2001 – 1.4.2001)

13/2001 – Veřejná zakázka – dodávka 3 kusů klimatizovaných komor (fytotronů). (Č.j. 401/2001 – 20.3.2001)

11/2001 – Zásady používání telefonních linek na základním pracovišti BÚ. (Č.j. 393/2001 – 18.3.2001)

9/2001 – Veřejná zakázka – dodávka velkého laboratorního mikroskopu. (Č.j. 312/2001 – 1.3.2001)

 

4/2001 – Veřejné zakázky v roce 2001. (Č.j. 134/2001 – 23.1.2001) 


Cenové výměry, ceníky

3/2001 – Stanovení snížené ceny pro prodej kalendáře „Průhonický park 2001“. (Č.j. 36/2001 – 5.1.2001) 


2000

Příkazy

34/2000 – Směrnice vnitropodnikového účetnictví. (Č.j. 1775/2000 – 28.12.2000)

30/2000 – Režim výpůjček geobotanických map z Geobotanického oddělení Botanického ústavu AV ČR ( Č.j. 1416/2000 – 26.10.2000)

28/2000 – Veřejná zakázka – Rekonstrukce dvorního objektu čp. 90 v Průhonicích I. část – zhotovení přípojky pitné vody a plynu. (Č.j. 1283/2000 – 6.10.2000)

26/2000 – Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení pro návštěvníky PP (Č.j. 1106/2000 – 5.8.2000)

23/2000 – Veřejná zakázka – dodávka 2 kusů klimatizovaných komor (Č.j. 947/2000 – 18.7.2000)

21/2000 – 1. Obrana proti šíření nepravdivých zpráv o AV ČR.

2. Uplatňování zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. (Č.j. 817/2000 – 15.6.2000)

16/2000 – Veřejná zakázka – dodávka průtokového cytometru (Č.j. 665/2000 – 18.5.2000)

14/2000 – Veřejná zakázka – údržbové práce elektro (Č.j. 505/2000 – 11.4.2000)

12/2000 – Veřejná zakázka – výroba časopisu Folia Geobotanica (Č.j. 349/2000 – 16.3.2000)

10/2000 – Veřejná zakázka – dodávky výpočetní techniky pro BÚ AV ČR (Č.j. 212/2000-17.2.2000)

6/2000 – Hodnocení v BÚ AV ČR v r. 2000 (Č.j. 99/2000 – 24.1.2000)

3/2000 – Veřejná zakázka – Oprava domu čp. 64 Průhonice – II. etapa (Č.j. 45/2000 – 17.1.2000)

2/2000 – Mimořádná inventarizace majetku TSO – autoprovoz (Č.j. 44/2000 – 12.1.2000)


Cenové výměry, ceníky

31/2000 – Stanovení ceny pro prodej ryb z Průhonického parku v rámci hospodářské činnosti (Č.j. 1604/2000 – 28.11.2000)

24/2000 – Cenový výměr publikace k prodeji do zahraničí /Moravec: Přehled vegetace ČR. Svazek I., Moravec: Přehled vegetace ČR II. (Č.j. 996/2000 – 4.8.2000)

15/2000 – Cenové výměry laboratoří (Č.j. 664/2000 – 18.5.2000)

13/2000 – Stanovení ceny propagačního materiálu „Orientační plán Průhonického parku“ pro prodej v hosp. činnosti (Č.j. 489/2000 – 10.4.2000)

  4/2000 – Stanovení ceny za propagační materiál k prodeji „Plán Průhonic a okolí“ (Č.j. 71/2000 – 19.1.2000)


1999

Příkazy a cenové výměry

23/1999 – Ceny reprografických prací a některých dalších služeb poskytovaných v BÚ. (Č.j. 1609/99 – 22.11.99)

19/1999 – Inventarizace majetku a závazků za r. 99 (Č.j. 1519/99 – 3.11.99)

17/1999 – Veřejná zakázka – výměna MV pojítka BÚ-MBÚ (Č.j. 1430/99 – 11.10.99)

14/1999 – Veřejná zakázka – Oprava domu čp. 64 Průhonice (Č.j. 1102/99 – 16.8.99)

10/1999 – Zásady cenové politiky FG (Č.j. 722/99 – 20.5.99)

8/1999 – Stanovení ceny vstupného do pamětní síně A.E. hraběte Silva Tarouca (Č.j. 627/99 – 29.4.99)

7/1999 – Zadání veřejné zakázky na rekonstrukci dvorního objektu čp. 52 v Třeboni a následná realizace stavby (Č.j. 612/99 – 27.4.99)

6/1999 – Ceny pro prodej rostlinného materiálu – Gloxinia sp. (Č.j. 607/99 – 23.4.99)

5/1999 – Stanovení ceny za průvodcovskou službu v PP (Č.j. 413/99 – 23.3.99)

4/1999 – Doplněk k PŘ BÚ AV ČR – pobyt na pracovišti Chotobuz mimo prac. dobu (Č.j. 338/99 – 9.3.99)

2/1999 – Cena rostlinného materiálu /přebytečný materiál z kultury pro výsadby/ (Č.j. 167/99 – 5.2.99)


1998

Příkazy a cenové výměry

20/1998 – Doplněk k přík. řed. 19/98 (Č.j. 1740/98 – 25.11.98)

19/1998 – Inventarizace majetku BÚ AV ČR ke dni 31.12.98 (Č.j. 1618/98 – 6.11.98)

16/1998 – Zásady správy sítě BÚ AV ČR (Č.j. 1536/98 – 29.10.98

9/1998 – Postup zajišťování veřejných zakázek dle zákona č. 229/96 Sb. (Č.j. 801/98 – 22.5.98)

6/1998 – Převod BÚ AV ČR z rozpočtové na příspěvkovou formu financování. (Č.j. 484/98 – 27.3.98)

 

1997

Příkazy a cenové výměry

14/1997 – Péče o plochy a komunikace v BÚ AV ČR (Č.j. 1730/97 – 15.12.97)

8/1997 – Org. Zásady využívání terénní stanice Lužnice čp. 92 a ubytovny v objektu BÚ AV ČR Dukelská 145, Třeboň (1014/97 – 1.8.97)

5/1997 – Cena pro prodej publikace „Obnova jezerních ekosystémů.“ (Č.j. 908/97 – 30.6.2000)

3/1997 – Stanovení výplatního termínu mezd a platů pro pracovníky BÚ AV ČR Č.j. 870/97 – 1.7.97)

1/1997 – Prodejní cena BBČ 1991/92 (Č.j. 566/97 – 21.3.97)


1996

Příkazy a cenové výměry

11/1996 – I. Úprava počátku a konce prac. Doby v BÚ AV ČR;

II. Zásady pro pobyt na pracovišti v mimopracovní době (Č.j. 802/96 – 1.8.96)

9/1996 – Zásady pro hospodaření s drahými kovy (Č.j. 783/96 – 1.7.96)

4/1996 – Hospodaření s účelovými finančními prostředky na výzkumnou činnost (Č.j. 365/96 – 26.3.96)

3/1996 – Evidence úředních razítek (Č.j. 116/96 – 29.1.96)

2/1996 – I. Vymezení vnitroústavních norem BÚ a postup při jejich vydávání (Č.j. 115/96 – 29.1.96)


1995

Příkazy a cenové výměry

19/1995 – Řádná inventarizace hospodářských prostředků BÚ AV ČR se stavem k 31.12.1995. (Č.j. 1660/95 – 4.12.95)

17/1995 – Inventarizace hospodářských prostředků se stavem k 30.6.1995 (Č.j. 946/95 – 28.6.95)

12/1995 – Odstranění nedostatků zjištěných při revizi hospodaření v BÚ AV ČR. (Č.j. 639/95 – 2.5.95)

9/1995 – Výpůjční řád knihovny střediska vědeckých informací BÚ AV ČR v Průhonicích. (Č.j. 526/95 – 6.4.95)

7/1995 – Mimořádná inventarizace hospodářských prostředků BÚ AV ČR k 29.4.1995 (Č.j. 458/95 – 29.3.95)


1994

Příkazy a cenové výměry

9/1994 – Fond publikací zaměstnanců BÚ AV ČR. (Č.j. 1257/94 – 14.9.94)

7/1994 – Finanční zajištění provozu Společné pokusné zahrady VVÚ I. BÚ AV ČR (Č.j. 997/94 – 8.7.1994)


1993

Příkazy a cenové výměry

1/1993 – Vyhlášení reorganizace BÚ AV ČR (Č.j. 123/93 – 26.1.93)


1992

Příkazy a cenové výměry

8/1992 – Hospodaření s dřevní hmotou v BÚ AV ČSAV (Č.j. 1829/92 – 16.11.92)

7/1992 – Zrušení pracoviště BÚ ČSAV v Říčanech, čp. 927. (Č.j. 1827/92 – 16.11.92)

5/1992 – Vyhlášení reorganizace VVÚ I. (Č.j. 1722/92 – 27.10.92)


1991

Příkazy a cenové výměry

20/1991 – Reorganizace BÚ ČSAV – zrušení střediska 820 – Pokusná aklimatizační zahrada (PAZ) Černolice. (Č.j. 1493/91 – 8.11.91)

17/1991 - 1. Povinnost informovat o aktivitách nabízejících tvůrčí, pracovní a materiální kapacity BÚ ČSAV. 2. Schvalování hospodářských smluv. (Č.j. 1105/91 – 2.8.91)

13/1991 – Zřízení společné pokusné zahrady pro průhonické vědecké útvary BÚ ČSAV. (Č.j. 751/91 – 19.6.91)

6/1991 – Povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákona č. 527/90 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. (Č.j. 219/91 – 25.2.91)

5/1991 – 1. – 4. Pověření zodpovědných pracovníků (výpočetní technika, laboratorní technika, optické přístroje,); Rozšíření přístrojové komise BÚ ČSAV (Č.j. 1257/95 – 20.11.1990)