Alpinum

 
Ve druhé polovině 19. století, kdy se v Evropě šířil trend zakládání sbírek horských rostlin a Alpin, založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca v Průhonicích u Prahy rozsáhlý přírodně krajinářský park, jehož součástí bylo velké Alpinum. Po ustavení Dendrologické společnosti, jíž hrabě Silva-Tarouca předsedal, získává park včetně Alpina velkou podporu. Alpinum se brzy stává jedním z největších a nejkrásnějších v Evropě.
Arnošt Emanuel se postupně zařadil po bok úspěšných a známých pěstitelů, mezi nimiž znějí jména odborníků: Correvon, Sündermann, Wocke, aj.
 
„Velké skalní partie a kamenité srázy umožnily mně zřízení Alpina, jež mělo pro svoji rozlohu, bohatost druhů a přirozeně působící vzhled již před válkou světovou pověst…“ 
 
hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca 
 
Průhonické Alpinum se rozkládá na ploše 3 ha nad údolím potoka Botiče. Terén představují převážně jižně orientované skalní terasy a ostrohy, dosahující místy výšky 20 m. Hrabě Silva-Tarouca původně vystavěl Alpinum na skalnatých útesech algonkické břidlice, a to neobvyklým způsobem. Na skály nechal postavit paprskovitě se rozbíhající cihelné zdivo asi 2 m vysoké, 2,5 m dlouhé a 15 cm široké. Prostory mezi zdivem byly vyplněny kamennou drtí a na tento podklad byly cementovou maltou připevněny balvany. Ty vytvářely jakési kopule, které byly posléze osázeny alpinkami. Zakladatel chtěl takto vytvořit členitý terén s různorodým mikroklimatem. Některé kopule měly ve svém nejvyšším bodě zavlažovací trysky; ty sloužily zároveň jako orientační body Alpina. Navodit iluzi horské scenérie napomáhal také tzv. švýcarský srub – dřevěná chata v duchu doznívajícího romantismu, umístěná na nejvyšším bodě Alpina.
 
Po druhé světové válce si chátrající Alpinum vyžádalo zásadní rekonstrukci; jeho původní pojetí nahradila snaha o vytváření přírodních rostlinných společenstev, charakteristických pro jednotlivá stanoviště. Bylo tedy upuštěno od náročných oprav původní konstrukce, kterou vystřídalo jiné pojetí Alpina. Tato koncepce byla později upravena v tom smyslu, že namísto přirozených společenstev byly spolu vysazovány rostliny s podobnými nároky na stanoviště. Dosud zde svorně sdílejí společný prostor prvky americké, evropské, asijské či jihoafrické květeny. Tímto způsobem byla vytvořena umělá rostlinná společenstva, která se s větším či menším úspěchem daří udržovat a obohacovat do dnešních dnů. V tomto duchu se kompozice Alpina rozvíjí i v současnosti.
 
Výsadby na Alpinu jsou provedeny tak, aby bylo možné po většinu roku pozorovat kvetoucí rostliny. Většina sbírek je dobře viditelná z cesty, která vede pod Alpinem podél potoka. S ohledem na bezpečnost, ale i sběratelskou vášeň některých návštěvníků, není vstup na Alpinum povolen.
 
Průhonické Alpinum se může pochlubit několika rekordy:
  • Takřka jediné dochované Alpinum v ČR, které je součástí velké přírodně-krajinářské kompozice
  • Rozlohou cca 65 000 m² představuje jedno z největších Alpin na přirozené skále v Evropě
  • Nejstarší keř z čeledi čajovníkovitých (Stewartia pseudocamelia) v České republice
  • Nejstarší vilín (Hamamelis mollis) v České republice
  • Největší a nejstarší popínavá hortenzie (Hydrangea petiolaris) v České republice
  • Nejstarší sbírka zakrslých jehličnanů v České republice
  • První pěstovaný exemplář zakrslé borovice ‘Šmidky‘ (Pinus heldreichii ‘Schmidtii‘) na světě