Hlavní stránka >> Menu >> Odkazy >> Odkazy na internetu

Odkazy na internetu

Akademie věd ׀ Příbuzné a spolupracující instituce ׀ Odborné české odkazy ׀ Odborné zahraniční odkazy ׀ Grantové a stipendijní odkazy ׀ Internetové vyhledávače ׀ Telefonní seznam ׀ Encyklopedie ׀ Slovníky ׀ Mapy ׀ Jízdní řády ׀ Informace o Praze, kultura

AKADEMIE VĚD ČR

Akademie věd ČR
http://www.cas.cz/

Ekonomický portál AV ČR
http://ekonomicke.avcr.cz

Odbor mediální komunikace
(Rada pro popularizaci vědy AV ČR, Otevřená věda a další)
http://press.avcr.cz/O_nas/

Komise pro životní prostředí AV ČR
http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/poradni_organy/komise_pro_zivotni_prostredi.html

 

PŘÍBUZNÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
http://botany.natur.cuni.cz/

Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin

Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno
http://botzool.sci.muni.cz

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university
http://botanika.prf.jcu.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, pracoviště Olomouc
http://www.ueb.cas.cz/olomouc1/

Česká botanická společnost
http://www.natur.cuni.cz/CBS

Česká algologická společnost
www.czechphycology.cz

Česká společnost pro ekologii
http://www.cspe.cz

Preslia – časopis České botanické společnosti
http://www.preslia.cz/

Fottea – časopis České algologické společnosti
http://fottea.czechphycology.cz/

 

ODBORNÉ ČESKÉ ODKAZY

Diskuse nad hospodařením v našich lesích
http://sweb.cz/diskuse.lesy/

Ministerstvo životního prostředí ČR
http://www.env.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
http://www.msmt.cz

Vysoké školy v ČR
http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Vswwwser.htm

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
http://www.nature.cz

NATURA 2000
http://www.natura2000.cz

Záchranné programy vybraných druhů živočichů a rostlin
http://www.zachranneprogramy.cz

Sledování stavu biotopů a druhů
http://www.biomonitoring.cz

Časopis Ochrana přírody
http://www.casopis.ochranaprirody.cz

KRNAP
http://www.krnap.cz

NP a CHKO Šumava
http://www.npsumava.cz

NP Podyjí
http://www.nppodyji.cz

NP České Švýcarsko
http://www.npcs.cz

Econnect
http://www.ecn.cz

 

ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ ODKAZY

Botanical Information Server
http://www.botany.about.com

Internet Directory for Botany
http://herba.msu.ru/mirrors/www.helsinki.fi/kmus/botsoc.html#systtax

Tree of Life web project
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html

Academic Info
http://www.academicinfo.net

Botany online, The Internet Hypertextbook
http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/

EE Link - Environmental Education on the Internet
http://eelink.net/

Environmental Science Journals
http://www.esd.ornl.gov/journals.html

Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals
http://www.e-journals.org/botany/

Integrated Taxonomic Information System
http://www.itis.usda.gov/index.html

Vascular Plant Family Nomenclature
http://www.inform.umd.edu/PBIO/fam/revfam.html

International Code of Botanical Nomenclature
http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/tokyo-e/Contents.htm

Biodiversity and Biological Collections Web Server
http://biodiversity.uno.edu/

1997 IUCN Red List of Threatened Plants
http://www.wcmc.org.uk/species/plants/red_list.htm

Long Term Ecological Research
http://lternet.edu/

European Environmental Agency
http://www.eea.eu.int/

International Association for Plant Taxonomy
http://www.bgbm.fu-berlin.de/IAPT/default.htm

Taxon
http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax

Botanical Society of America (BSA)
http://www.botany.org/bsa/index.html
http://www.botany.org/

The Royal Botanical Gardens Kew
http://www.rbgkew.org.uk/index.html

National Academy of Sciences US
http://www.nas.edu/

The National History Museum - London
http://www.nhm.ac.uk/

Checklist of Online Vegetation and Plant Distribution Maps
http://www.lib.berkeley.edu/EART/vegmaps.htmlGRANTOVÉ A STIPENDIJNÍ ODKAZY

Grantová agentura ČR
http://www.gacr.cz

Humboldtova nadace
http://www.humboldt-foundation.de/

Národní informační centrum pro evropský výzkum –
Technologické centrum akademie věd České republiky
http://www.tc.cz

6. rámcový program – akce Marie Curie
http://europa.eu.int/mariecurie-actions

6. rámcový program – Lidské zdroje a mobilita
http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

6. rámcový program – The pan-European Researchers Mobility Portal
http://europa.eu.int/eracareers

Evropská Unie
http://www.cordis.lu

NATO
http://www.nato.int/science

GrantsNet grantová databáze
http://www.grantsnet.org

International Programs of NSF (i pro východní Evropu)
http://www.nsf.gov/sbe/int/start.htm#rtftoc3

Katalog prací MPSV
http://www.mpsv.cz/cs/

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE
http://www.seznam.cz
http://www.mujweb.cz
http://www.altavista.com
http://www.yahoo.com
http://www.netscape.com
http://www.excite.com
http://home.about.com

TELEFONNÍ SEZNAM
http://www.zlatestranky.cz

ENCYKLOPEDIE
http://www.britannica.com

http://cs.wikipedia.org/wiki

SLOVNÍKY
http://www.translator.cz

http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx
http://www.slovnik.cz

MAPY
http://www.mapy.cz
http://www.geodezie.cz
http://supermapy.centrum.cz/

JÍZDNÍ ŘÁDY
http://www.vlak-bus.cz

http://www.dp-praha.cz

INFORMACE O PRAZE, KULTURA
http://www.pis.cz
http://www.praha-mesto.cz
http://www.kulturavpraze.cz
http://www.divadlo.cz
http://www.tvprogram.cz